Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Busslomma ved Gammelskula blir som den var

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 09.10.2018 12:56:09
Jon Grunde Roland, Bjørn Myhre, Erik Sletten og Knut Løken

​Vegvesenets Jon Grunde Roland og Trysil kommunes assisterende rådmann Bjørn Myhre, ordfører Erik Sletten og varaordfører Knut Løken er enige om at busslomma ved Gammelskula skal stilles tilbake til opprinnelig utforming - med ett unntak, det blir høye kantsteiner (kantstopp), men ikke ute i gata.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Statens vegvesen lytter til Trysil kommune og lager ikke busstopp i kjørefeltet i Storvegen likevel.

​Det er klart etter en lengre, skriftlig dialog mellom partene og et møte på ordførerens kontor 9. oktober der utbyggingssjef Jon Grunde Roland fra Statens vegvesen vegavdeling Hedmark, ordfører Erik Sletten, varaordfører Knut Løken og assisterende rådmann Bjørn Myhre deltok.

Steilet

Flere politikere og ansatte i administrasjonen i Trysil kommune steilet da vegvesenet i slutten av august satte i gang arbeid i busslomma utenfor Gammelskula midt i Trysil sentrum. Ingen i kommunen var informert om at noe slikt var på gang. Og bedre ble det ikke da de fikk vite at den nye busslomma skulle utformes slik at bussene måtte stoppe ute i kjørefeltet. Trafikksikkerheten og køene som ville oppstå da, bekymret tryslingene.

Stanset

Saken ble også tema i formannskapsmøtet 11. september. I en pause fikk ordføreren vegvesenet i tale. Han ba om at arbeidet i busslomma ble stanset umiddelbart og fikk gehør for det. Siden er det tatt flere telefoner og sendt en del e-poster fram og tilbake, og 9. oktober var det klart for møte på ordførerens kontor.

Landet

Saken var landet før møtet begynte.

- Vi lytter til dere og stiller tilbake busslommen slik den var, siden det er det dere ønsker, åpnet utbyggingssjef Jon Grunde Roland. Den eneste forandringen blir at kantsteinene blir høyere enn de var. Det vil gjøre det tryggere for passasjerene som står og venter, for disse kantstoppene klarer ikke bussene å kjøre oppå. Følgelig kan ikke hjulene komme inn på fortauet og utgjøre en potensiell fare.

Universelt

Universell utforming og de kollektivreisendes sikkerhet var hovedårsaken til at vegvesenet ønsket å gjøre om busslomma ved Gammelskula slik at bussene ikke skulle kjøre inn der i det hele tatt, men stanse i vegen. Busslomma ligger mellom to fortau, så det var ikke mulig å forlenge den slik at bussene kunne stanse utenfor kjørefeltet. Derfor satte vegvesenet opp kantstopper - høye kantsteiner - som fluktet beplantningsfeltene mellom fortauene.

God intensjon

Varaordføreren understreket at politikere og administrasjon ser at vegvesenets intensjon var god, at det handlet om trafikksikkerhet og kundevennlighet.

- Ja, tryggheten for de reisende er hovedgrunnen til universell utforming. Det er sjelden vi går tilbake på utbyggingsvedtak, men når det er slik dere ønsker det, så gjør vi det bare, sa Roland.

Godt samarbeid

Både politikere og administrasjon i Trysil synes det er rart at vegvesenet ikke har noen dialog med kommunen før de setter i verk slike tiltak. I andre sammenhenger har de nemlig svært godt samarbeid med vegvesenet. Deres folk skal blant annet sitte i en ressursgruppe i sentrumsplanarbeidet vårt med tanke på trafikkløsninger.

Sentrumsplanen

At vegvesenet da setter i verk enkelttiltak som denne busslommen, er lite ønskelig sett fra tryslingenes ståsted. For i sentrumsplanen skal det legges opp til optimale trafikkløsninger. Og da er det ikke sikkert at busslommene blir akkurat der de er i dag.

Bedre dialog

Roland mente det er åpenbart at dialogen mellom vegvesenet og kommunen, og kanskje også internt i vegvesenet, ikke har vært god nok i denne saken.

- Vi er inne i en periode med mange utskiftinger, så noe kan glippe. Men jeg vil legge vekt på at vi får klarhet i og dialog om alle tiltak heretter, sa han.

Det var tryslingene fornøyde med.

Sist oppdatert: 09.10.2018 13:46:18