Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Kommunale bygg

​​​​Trysil kommune eier en bygningsmasse på totalt 46 000 kvadratmeter. Innbygda skole oval.jpg

Dette er skoler, barnehager, kulturbygg, rådhus, sykehjem, omsorgsboliger, trygdeboliger og utleieboliger.

Kommunen leier ut cirka 130 boenheter. De fleste er øremerket trygde- og omsorgsboliger. I tillegg har vi boliger til vanskeligstilte, eksempelvis sosial- og flyktningboliger.

Trygde- og omsorgsboliger tildeles etter søknad til tjenestekontoret.
Boliger til vanskeligstilte tildeles etter henvendelse til Enhet for sosialtjenester.

Alle leiekontrakter skrives og nøkler kvitteres ut på eiendomsavdelingen.

Ved inn- og utflytting av boligene skal eiendomsavdelingen kontaktes for en besiktigelse av boligen. 

Dag Richard Øvergård er fagleder i vaktmestertjenesten og har ansvaret for drift og vedlikehold av den totale bygningsmassen, herunder utbedre eventuelle feil og mangler ved boliger.

De som har spørsmål om husleiefakturaer, henvender seg til økonomiavdelingen.

 Kontakt oss

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 07.09.2020 09:10:45