Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Rådmannen redegjorde for salget av Øverbygda skole

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 13.02.2019 09:45:25
Tidligere Øverbygda skole

​Nå skal Trysil kommune få bedre rutiner når den skal selge eiendom enn hva tilfellet var da tidligere Øverbygda skole ble solgt i januar 2019.

Ordføreren ba rådmannen redegjøre for det kjappe salget av tidligere Øverbygda skole i formannskapsmøtet 12. februar.

Bakgrunnen var at flere har reagert på den korte tida som gikk fra eiendommen ble lagt ut for salg til den ble solgt. De mener at flere interessenter ikke rakk å bli kjent med at salgsprosessen var i gang før den var over. 

Vedtatt i 2018

Rådmann Jan Sævig sa at kommunestyret vedtok å selge eiendommen i 2018.

- Vi fikk først en takst på 980 000 kroner som vi syntes var for lav, så vi ba om en til, og den kom på 2,3 millioner kroner. Siden det bodde folk i huset, og det er en krevende bosituasjon i Trysil, tok det tid å finne andre boliger til leietakerne der, sa han.

Ett døgn

I kommunestyremøtet 13. desember 2018 spurte Per Gunnar Stensvaag, Sp hvordan det lå an med salget. Rådmannen svarte at Øverbygda skole skulle legges ut for salg så snart den var tom for folk.

- Vi inngikk avtale med mekler som la ut prospektet på finn.no 15. januar kl. 12. Vi informerte om salget på kommunens hjemmeside 16. januar kl. 08.04. Vi fikk inn et bud som sto til 16. januar kl. 13. Siden det var på takst, vedtok administrasjonen å godta det, sa rådmannen.

Interessenter

Administrasjonen var på forhånd kjent med at flere var interessert i eiendommen.

- Øverbygda Vel ba skriftlig om å få kjøpe den i 2017. De fikk et muntlig svar om at den ville bli lagt ut hvis den skulle selges. En konstellasjon naboer ba administrasjonen om å få være med på visning. Begge disse initiativene spilte administrasjonen inn til mekler, sa rådmannen.

Klager

Kommunen har fått to klager på at salget gikk så raskt; fra Øverbygda Vel og fra en gruppe interessenter fra Oslo.

- Mekler sier han har fulgt vanlig salgsprosedyre. Det kommunen som selger må forholde seg til, er inngåelsestidspunktet og aksepttidspunktet. Resten kjører mekler, sa rådmannen.

Advokat

Rådmannen kontaktet advokat for å få en vurdering av salget.

- Han sier at interessentene er behandlet på rett måte og at vanlig prosedyre er fulgt, men om kommunen ønsker å lage ny rutine for salg av kommunal eiendom, kan den for eksempel gå på at vi ikke tar imot bud før visning og at første bud skal ligge så og så lenge. Det er ikke vanlig, men det er noe vi kanskje kunne og burde ha vurdert, sa han.

Gjennomfører

Rådmannen orienterte videre:

Potensielle kjøpere som vil klage, må klage til mekler, og de vil neppe få medhold i klagenemnda. Hvis salget ikke skal gjennomføres, må kjøper akseptere at eiendommen legges ut med ny frist. Det vil han ikke. Eller kommunen kan kjøpe ham ut av avtalen og betale for tort og svie. Både mekler og advokat mener en slik løsning vil svekke omdømmet vårt. Stopper vi salget, vil kjøper ha en sak mot oss, og vi må ut med tap han beviselig har hatt. Administrasjonen ser ikke at vi har noen sak her og nå, men vi bør vurdere å lage prosedyrer på dette, så flere får bedre muligheter ved senere salg av kommunal eiendom, sa rådmannen.

Spesiell sak

Ordføreren synes saken har vært spesiell.

- Øverbygda Vel ba om pristilbud på eiendommen i et brev høsten 2017. Det har de ikke fått svar på. Det kan ha vært en miss, men de burde blitt tatt inn i salgsprosessen. Trysil kommune må ha ambisjoner og standarder som ligger høyt i forhold til kjøp og salg. Hvis rådmannen ikke har tenkt det sjøl, bør vi politikere tenke det for ham, sa han.

Nye rutiner

Ordføreren er opptatt av at alle interessenter får reelle muligheter til være med når kommunen skal selge noe.

- Derfor må rådmannen lage gode rutiner som inneholder god varsling av hva vi skal selge, en god beskrivelse av prosessen og mulighet for visning hvis det er eiendom. Og interessenter må få rimelig tid til å delta i prosessen. Det trenger ikke være veldig avansert, men det er svært viktig for en kommunes omdømme, så det er det minste jeg forventer kommer ut av denne saken. Denne gangen har vi ikke ivaretatt interessentene på en god nok måte, sa han.

Oppsummering

- Dette er en god oppsummering av ordføreren, sa Randi Sætre: - Det er ikke så ofte kommunen legger ut noe for salg. Når vi først gjør det, må vi ha visning før det blir solgt, slik at vi  ser om det er flere interessenter.

Pris og omdømme

- Kan det ha en negativ virkning på hva vi får for en eiendom? spurte Anders Nyhuus, H. Han syntes ordførerens tilbakemelding nærmet seg kritikk av rådmannen, og det var han ikke sikker på var riktig. - Er det sannsynlig at andre ville bydd mer? Her er det snakk om gjøre en prosess lenger og å ikke akseptere bud med frist for å se om andre vil by, sa Nyhuus.

Ordføreren avrundet slik:

- Det er ingen grunn til tro at en slik prosedyre ville gitt en dårligere pris. Det er gode rutiner jeg er opptatt av. Transaksjonspris er en ting, omdømme en annen.

Sist oppdatert: 19.02.2019 09:23:32