Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ikke betal eiendomsskatten før fakturaen kommer

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 28.02.2020 13:00:00
Innbygda på begge sider av Trysilelva

​Vi svarer på telefoner om eiendomsskatt mandag-fredag kl. 10-13 i mars. Før du ringer: Les retningslinjene. Det meste står der.

Foto: Anders Gloslie

Vi har sendt ut eiendomsskattesedlene for 2020. Noen har betalt skatten ut fra dem. Vi ber alle vente til fakturaen kommer.

​​Alle med bolig og fritidsbolig i Trysil får 250 000 kroner i bunnfradrag og skal betale 1,8 promille i eiendomsskatt i 2020. Det har kommunestyret enstemmig vedtatt.

Promillesatsene 

Følgende promillesatser gjelder:

 • Næring 7
 • Bolig, fritidsbolig og bolig på landbrukseiendom 1,8
 • Ubebygd tomt 1,8
 • Uthus/garasje på eget gards- og bruksnummer 7 (dersom bygningen ikke har noen verdi, skattlegges tomta som ubebygd tomt)

Bunnfradrag

Bunnfradraget i 2020 er 250 000 kroner per boenhet for alle selvstendige boenheter på eiendommer som ikke bli benyttet i næringsvirksomhet.

For å ha rett på bunnfradrag må boenheten:

 • ha egen inngang fra ytre rom.
 • ha eget bad og eget kjøkken.
 • i sin helhet være opprettet på et areal som er godkjent av kommunen etter plan- og bygningsloven.

I tillegg blir skattegrunnlaget for boliger og fritidseiendommer redusert med 30 % som følge av vedtak i Stortinget.

Kvadratmeterpriser

Alle eiendommer i Trysil ble taksert i 2018. Følgende kvadratmeterpriser er brukt som utgangspunkt:

 • Bolig kr 18 000 per kvadratmeter
 • Fritidsbolig og leilighet kr 28 000 per kvadratmeter
 • Garasje kr 3 000 per kvadratmeter
 • Seterhus kr 1 000 per kvadratmeter
 • Ubebygd tomt kr 150 per kvadratmeter

Prisen gjelder for bruksareal multiplisert med etasjefaktor (1 for loft og hovedetasje, 0,5 for underetasje og 0,4 for kjeller).

For nærmere detaljer - se punkt 8.1 i retningslinjene.

Sonefaktor

Kvadratmeterprisene justeres opp eller ned ut fra hvor i Trysil eiendommen ligger:

​SoneSonefaktor​Område
​1​1​Innbygda, Solskiva, Trysil-Knuts fjellgrend, Fjellverden øst øvre felt
​2​1,25​Trysilfjellet, Fageråsen
​3​1,1​Bjønnåsen, Trysilsetra
​4​0,75​Nybergsund, Jordet og hytteområdene: Solberglia, Ryskdalen, Bjønnbekkmora, Hoelskogen, Stortjønnteigen, Kvernåa, Gnolla, Storkjeldkanken, Grasbekkåsen, Fjellverden øst - nedre felt, Trysil-Knut fjellsenter, Fulufjellet, Lågfjellet, Øien, Nordre og Søndre Øybekken, Sennsjøvika, Skinnarodden, Lektningsmoen, Lyngbakken, Røbuknappen, Gresgarn, Osensjøen, Sameia, Brenden, Jotvegen, Eideholmen, Nyskog
​5​0,5​Øvrige områder i kommunen

Flere faktorer

Enda flere faktorer er med på å fastsette grunnlaget for eiendomsskatten, dvs. taksten før vi trekker fra bunnfradraget. Det går på forhold på eiendommen som standard, alder, vedlikehold og opparbeidelse av tomt. Og det går på forhold rundt eiendommen som utsikt, tilgjengelighet, atkomst og støy. Se retningslinjene punkt 11.2 for faktorer.

Offentlig ettersyn

Eiendomsskattelista for 2020 ligger ute til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside og på servicetorget i rådhuset til 22. mars. Vi sender også ut eiendomsskattesedler til alle som skal betale eiendomsskatt. De sendes elektronisk til de som mottar selvangivelsen i Altinn, og i posten til de som får selvangivelsen på papir.

Klagefrist

Fristen for å klage på eiendomsskatten er 15. april. Klagen må være skriftlig og inneholde eiendommens gards- og bruksnummer, telefonnummer, postadresse og ev. e-postadresse. Bruk gjerne kommunens klageskjema. Gjør du ikke det, send klagen til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. OBS! Husk å underskrive hvis du sender klage på papir.

Telefontid

Eiendomsskattekontoret har telefontid kl. 10-13 mandag til fredag i hele mars måned. Har du spørsmål til skatteseddelen, ring oss på telefon 62 45 77 00, eller send aller helst en e-post til postmottak@trysil.kommune.no. Siden vi fortsatt holder på med å behandle klager på eiendomsskatten i 2019, og fordi vi antar at en del vil ringe også i år, vil eiendomsskattekontoret bare kunne svare på enkle spørsmål over telefon, men vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg. 

Sist oppdatert: 17.03.2020 13:03:33