Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Eiendomsskatten 2019 er klar

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 28.02.2019 14:32:30
Innbygda på begge sider av Trysilelva

​Vi regner med mange henvendelser om den nye eiendomsskatten og kan svare på telefoner mandag-fredag kl. 10-13 i mars. Før du ringer: Les retningslinjene. Det meste står der.

Foto: Anders Gloslie

​Alle med bolig og fritidsbolig i Trysil får 250 000 kroner i bunnfradrag og skal betale 1 promille i eiendomsskatt i 2019.

​Det har kommunestyret enstemmig vedtatt.

Bunnfradragskrav

For å ha rett på bunnfradrag må boenheten:

  • ha egen inngang fra ytre rom.
  • ha eget bad og eget kjøkken.
  • i sin helhet være opprettet på et areal som er godkjent av kommunen etter plan- og bygningsloven.

Promillene

Promillesatsen er også 1 promille for ubebygde tomter. For garasjer og uthus som står på et annet gards- og bruksnummer enn bolig/fritidsbolig, er satsen 7 promille. Er du i denne situasjonen, bør du vurdere å søke om å slå dem sammen til ett gards- og bruksnummer.

Næring

For næring er satsen 7 promille. Om det heter det i vedtaket: Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringseiendom fra 2019.
Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert med én syvendedel.

Kvadratmeterpriser

Alle eiendommer i Trysil ble taksert i 2018. Følgende kvadratmeterpriser er brukt som utgangspunkt:

  • Bolig kr 18 000 per kvadratmeter
  • Fritidsbolig og leilighet kr 28 000 per kvadratmeter
  • Garasje kr 3 000 per kvadratmeter
  • Seterhus kr 5 000 per kvadratmeter (endret til 1 000 kroner av sakkyndig nemnd).
  • Ubebygd tomt kr 150 per kvadratmeter

Prisen gjelder for bruksareal multiplisert med etasjefaktor (1 for loft og hovedetasje, 0,5 for underetasje og 0,4 for kjeller).

For nærmere detaljer - se punkt 8.1 i retningslinjene.

Sonefaktor

Kvadratmeterprisene justeres opp eller ned ut fra hvor i Trysil eiendommen ligger:

​SoneSonefaktor​Område
​1​1​Innbygda, Solskiva, Trysil-Knuts fjellgrend
​2​1,5​Trysilfjellet, Fageråsen
​3​1,3​Bjønnåsen, Trysilsetra, Fjellverden øst - øvre felt
​4​0,75​Nybergsund, Jordet og hytteområdene: Solberglia, Ryskdalen, Bjønnbekkmora, Hoelskogen, Stortjønnteigen, Kvernåa, Gnolla, Storkjeldkanken, Grasbekkåsen, Fjellverden øst - nedre felt, Trysil-Knut fjellsenter, Fulufjellet, Lågfjellet, Øien, Nordre og Søndre Øybekken, Sennsjøvika, Skinnarodden, Lektningsmoen, Lyngbakken, Røbuknappen, Gresgarn, Osensjøen, Sameia, Brenden, Jotvegen, Eideholmen, Nyskog
​5​0,5​Øvrige områder i kommunen

OBS! Har du eiendom i grenseområder her, eller lurer på hvor langt f.eks. Innbygda, Jordet og Nybergsund strekker seg, kan du sjekke hvilken sone du hører hjemme i bare vi får ferdig det detaljerte sonekartet som vi skal publisere her.

Flere faktorer

Enda flere faktorer er med på å fastsette grunnlaget for eiendomsskatten, dvs. taksten før vi trekker fra bunnfradraget. Det går på forhold på eiendommen som standard, alder, vedlikehold og opparbeidelse av tomt. Og det går på forhold rundt eiendommen som utsikt, tilgjengelighet, atkomst og støy. Se retningslinjene punkt 11.2 for faktorer.

Offentlig ettersyn

Eiendomsskattelista for 2019 ligger ute til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside og på servicetorget i rådhuset til 22. mars. Vi sender også ut eiendomsskattesedler til alle som skal betale eiendomsskatt. De sendes elektronisk til de som mottar selvangivelsen i Altinn, og i posten til de som får selvangivelsen på papir.

Klagefrist

Fristen for å klage på eiendomsskatten er 15. april. Klagen må være skriftlig og inneholde eiendommens gards- og bruksnummer, telefonnummer, postadresse og ev. e-postadresse. Bruk gjerne kommunens klageskjema. Send klagen til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. OBS! Husk å underskrive hvis du sender klage på papir.

Telefontid

Eiendomsskattekontoret har telefontid kl. 10-13 mandag til fredag i hele mars måned. Har du spørsmål til skatteseddelen, ring oss på telefon 62 45 77 00, eller send oss aller helst en e-post til postmottak@trysil.kommune.no. På grunn av antatt stor pågang vil eiendomsskattekontoret bare kunne svare på enkle spørsmål over telefon, men vi vil alltid gjøre vårt beste for å hjelpe deg. 

Sist oppdatert: 19.08.2019 10:13:54