Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

12.4.2014: Klagefrist på eiendomsskatt

Vestsiden av Trysilelva med Turistsenteret

Turistsenteret og annen bebyggelse på vestsiden av Trysilelva i Trysil sentrum.

Bildet er lånt fra reguleringsplanen for Trysilfjell Arena.

Copyright: Arkitektbua AS

 

 

Eiendomsskattelistene 2014 lå ute til offentlig ettersyn til 21. mars. Klagefristen er 12. april.

​Kommunestyret vedtok 18.12.2013 å øke skattesatsen til 7 ‰ for alle typer eiendommer som ilegges eiendomsskatt. 

Klage

Eiendomsskattelisten lå ute til offentlig ettersyn i perioden 28. februar.- 21. mars. Eventuell klage skal sendes skriftlig på skjemaet til høyre, i e-post til postmottak@trysil.kommune.no eller i posten til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Klagefristen er 12. april 2014.

Fritak

Vil du søke om fritak, må du legge med dokumentasjon i form av ligningsopplysninger for inneværende år. Tidligere prinsipp om fritak for husstander med inntekt under 2G gjelder ikke lenger. Søknadsskjema om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt fins til høyre på denne siden. 

Faktura

Regninga for eiendomsskatten sendes ut sammen med regninga for kommunalt vann og avløp to ganger i året - første termin i mars og andre termin i september. Du bes betale tilsendt giro selv om du klager eller søker om fritak. Eventuelt beløp du betaler for mye, vil bli refundert.
 
Sist oppdatert: 19.02.2015 11:55:00