Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Eiendomsskattetaksering på anbud

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 16.11.2017 08:31:28
Leilighetsbygget Pernup

​Alle leiligheter, eneboliger, fritidsboliger, næringseiendommer, verk og bruk i Trysil skal takseres i 2018. Jobben er nå ute på anbud.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​I 2018 skal vi taksere alle eiendomsskattepliktige eiendommer i Trysil. Jobben er nå lagt ut på anbud.

​Prosjektleder Finn Arvid Amundsen på eiendomsskattekontoret sier at første trinn i anbudsprosessen - kvalifikasjon - hadde leveringsfrist 13. desember.

Anbud

De som ble kvalifisert, ble invitert til å levere tilbud innen 8. januar 2018. Deretter gikk Abakus AS på vegne av kommunen i forhandlinger med aktuelle tilbydere. Geomatikk IKS vant anbudet om taksering av boliger og fritidsboliger, Eskan AS om taksering av næringseiendommer.

11 000

Rundt 11 000 eiendommer skal takseres; boliger, fritidsboliger, næringseiendommer, verk og bruk (produksjonsbedrifter). I tillegg kommer private veger med visse unntak.

Fra februar

Planen er at takseringsjobben skal begynne i februar. Siden det er så store avstander i Trysil, vil dette ta tid, så jobben vil nok ikke vil være ferdig før i september.

Utvendig

Takseringsmannskapene skal ikke inn i boliger og fritidsboliger.

- De skal foreta en utvendig besiktigelse for å kontrollere at kartet stemmer med terrenget, altså sjekke om matrikkelopplysningene stemmer, sier Finn Arvid.

ID-kort

Mannskapene skal utstyres med kommunale vester og ID-kort, og de er bare ute på dagtid på hverdager. Folk skal ikke være i tvil om hvem som går rundt på eiendommen deres.

Til stede

De som ønsker å være til stede når deres eiendom skal takseres, må gi beskjed til kommunen i god tid. Når og hvordan kommer vi tilbake til i januar - både med flere detaljer på kommunens hjemmeside og i en helsides annonse i Trysilposten.

Næring

Når det gjelder næringseiendommer, verk og bruk, vil takseringsmannskapene også kunne ha behov for innvendig besiktigelse. Eiere vil bli kontaktet på forhånd.

Bakgrunn

Eiendomsskatteloven foreskriver alminnelig omtaksering av eiendommene hvert 10. år.

- I Trysil har vi aldri utført alminnelig omtaksering etter at vi innførte eiendomsskatt på verk og bruk i 2000. Ordningen ble så stadig utvidet til Trysil nå i flere år har hatt eiendomsskatt i hele kommunen, sier Finn Arvid.

Rettferdig

- Deler av eiendommene har blitt omtaksert, men det er lenge siden. Og når vi ikke tar alle under ett, kan det ha oppstått skjevheter. Når vi nå omtakserer samtlige eiendommer, vil vi sikre at alle får en mer rettferdig eiendomsskatt. Vi setter likebehandling i høysetet, sier han.

Soner

Soneinndelinga vil bli videreført. Den innebærer at Innbygda og de mest attraktive hytteområdene har høyest takst og dermed høyest eiendomsskatt, og at jo lenger fra sentrale områder eiendommen ligger, jo lavere skal taksten være.

- Eiendomsskattetaksten skal være en forsiktig antatt omsetningsverdi, sier Finn Arvid Amundsen.

Kontaktpersoner

Han kan svare på spørsmål om omtakseringsbeslutningen. De som lurer på noe rundt anbudskonkurransen, kontakter daglig leder i Abakus AS Hege Løland, tlf. 958 83 188, hege.loland@abakus.as

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 25.04.2018 14:17:46