Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Fortau langs Bergevegen utsatt

Bolighus langs veg

​Bergevegen før gravinga startet.

Foto: Trond Nerby, Trysil kommune

Fortau langs Bergevegen i Trysil sentrum er lagt på is inntil prosjektet er fullfinansiert, noe som tidligst skjer i 2016.​

​I formannskapets møte 18. juni 2015 tok rådmannen opp de økonomiske utfordringene med hensyn til bygging av fortau langs Bergevegen.

Budsjettoverskridelse

I budsjettet for 2015 ble det bevilget 2,3 millioner kroner til prosjektet. Teknisk drift har summert alle kjente kostnader ved bygginga av fortauet. Underbygning med kabelgrøfter koster alene 2,5 millioner kroner. I tillegg kommer murer, gjerder, kantstein, rigg og drift, jordnagling, grunnerverv inkludert arbeid, konsulenttjenester og gatelys. Samlet sum kommer da opp i 6,071 millioner kroner.

Utsatt

Formannskapet sluttet seg enstemmig til rådmannens konklusjon om at bygginga av fortauet utsettes og vurderes i forbindelse med budsjett 2016. Det er inngått grunneieravtaler med samtlige grunneiere unntatt en. Alle grunneierne er nå tilskrevet om situasjonen.

VA ferdig i år

Vann- og avløpsprosjektet med ledningsnett oppover fra Flendalsvegen og mellom Krokvegen og Korsbergsvegen er fullfinansiert og blir fullført i år.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 28.08.2015 00:54:12