Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Viktig å legge til rette for rednings- og slokkemannskap

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 14.10.2019 13:47:52
Illustrasjon av oppstillingsplass for mannskapsbil

​I byggverk der det ikke er prosjektert for innsats med høyderedskap, men kun mannskapsbil, kan oppstillingsplass reduseres til minimum 4,5 meter x 10 meter, heter det i veilederen til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS:

​Begynner det å brenne, er det viktig at forholdene er lagt til rette slik at brannvesenet kan jobbe raskt og effektivt.

​Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har derfor laget en detaljert veileder som i første omgang henvender seg til brannteknisk prosjekterende, plan- og bygningsetater, byggherrer, entreprenører, arkitekter og arealplanleggere. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap heter den.

Uten unødvendig risiko

- Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt byggverket er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og slokkeinnsats uten unødvendig risiko for skader på personell og utstyr, heter det i veilederen.

Viktige tema

I veilederen kommer det detaljerte opplysninger om f.eks. atkomstveger og oppstillingsplasser, bommer, vannforsyning, sambandsdekning, sprinklersentral, brannalarmanlegg, loft, hulrom og parkeringskjellere, innsats- og orienteringsplaner og solcelleanlegg.

Felles mål

- Alle har vi som felles mål å redusere sannsynligheten for og konsekvensene av en brann, enten vi prosjekterer, etablerer, drifter eller forvalter byggverk. Ved å bistå med en tydelig veileder ønsker vi et enda bedre samarbeid med alle parter i og rundt en byggeprosess og bygg som er tatt i bruk. Ta gjerne kontakt, skriver MHBR.

Sist oppdatert: 14.10.2019 14:31:57