Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Korrekt måling av gesims- og mønehøyde

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 14.10.2020 11:30:00
Bygg under oppføring

Vi ønsker å presisere hva som skal legges til grunn for prosjektering av høyder.

- Bygningsmyndigheten i Trysil kommune har fått mange henvendelser den siste tiden om korrekt måling av høyde på byggverk. Vi har i tillegg også oppfølging av flere slike saker, forteller avdelingsleder Rune Møller Poulsen.

Feil beregning av høyder kan føre til at man ender opp med et bygg som strider mot planbestemmelsene hvilket er uheldig for utbygger, tiltakshaver og bygningsmyndigheten som må følge opp dette - ofte etter at bygget er ført opp.

Måling av høyder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier dette:

Gesimshøyde og mønehøyde er høyden fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen til hhv. skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takets ytre flate og høyden til skjæringen mellom to skrå flater. Målet tas oppå taktekkingen. I det tilfellet at det er torvtekking er det departementets oppfatning at man måler oppå torven slik den kommer fra leverandør uten hensyn til senere tilvekst.

Departementet gjør oppmerksom på at kommunen i planbestemmelser kan fastsette høyder på annen måte, for eksempel i forhold til ferdig planert terreng, eksisterende terreng, gatenivå eller en fastsatt kotehøyde.

Les mer om regelverket og beregning av gesims- og mønehøyde, samt om toleransekrav i uttalelsen fra kommunal- og moderniseringsdepartementet 14.5.2019 under Mer informasjon.

Sist oppdatert: 14.10.2020 11:37:22