Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Fra 1. juli kan du bygge mer uten å søke

Tegning av snekker med snekkerbelte

​Forenklingen av byggereglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar.

Fra 1. juli kan du bygge garasje, lekestue, lysthus, levegg og mye annet uten å søke. Men det fins begrensninger.​

​Det er den som eier eiendommen som har ansvaret for at bygget ikke er i strid med bestemmelser i for eksempel arealdelen i kommuneplanen, reguleringsplaner og plan- og bygningsloven. Og du kan ikke bygge på en eiendom som ikke er bebygd fra før.

Garasje

En garasje kan for eksempel bare være i en etasje og ikke større enn 50 kvadratmeter. Du kan ikke bo eller sove i den. Mønehøyden kan maksimalt være fire meter og gesimshøyden maksimalt tre meter. Og du kan ikke bygge nærmere en annen bygning eller nabogrensa enn en meter.

Tilbygg

Tilbygg som ikke lenger er søknadspliktige, er for eksempel veranda, terrasse, vedbod og sykkelbod. Det kan være på inntil 15 kvadratmeter. Det må stå på bakken, eller være understøttet, og det må være fire meter fra tilbygget til nabogrensen. Det er ikke tillatt å bo eller sove i slike tilbygg.

Levegg

Leveggen kan ikke være over 1,8 meter høy, og ikke lenger enn fem meter hvis den ligger i eiendomsgrensa eller nærmere nabogrensa enn en meter. Hvis den ligger minst en meter fra grensa til naboen, kan den være 10 meter lang.

Andre krav

Det kan være flere forhold som hindrer deg i å bygge slik du ønsker. For eksempel kan det i planer for området være strengere krav til hvor høy eller stor bygningen din kan være, eller  hvor langt unna nabogrensa du kan bygge. Det kan være krav til bygningens utseende, for eksempel fargevalg, takvinkel, plassering og materialvalg, eller andre begrensninger.

Undersøk nøye

Til høyre finner du en veileder som gir deg svar på en del spørsmål om hva du kan bygge uten å søke og hvilke begrensninger som gjelder rent generelt. Men er du usikker etter å ha undersøkt nøye hvilke bestemmelser som gjelder for din tomt, kontakt byggesaksbehandlerne våre før du setter i gang.

Hvis du bygger ulovlig

Dersom du ikke setter deg godt nok inn i reglene som gjelder for din eiendom, og følgelig bygger ulovlig, kan bygningsmyndighetene gi deg pålegg om å rive, sikre, rette eller sette bygget i stand. De kan også ilegge deg tvangsmulkt.

Meld ifra

Alle tiltak som er vurdert av tiltakshaver til å være fritatt søknad etter plan- og bygningsloven, skal meldes inn til kommunen da det er ferdig utført. Skjema finner du til høyre.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 17.07.2015 09:42:26