Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Bygge uten søknad? Husk å sjekke planene

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 29.06.2020 09:12:02
Martin Sand Eriksson

​Juridisk rådgiver Martin Sand Eriksson minner om at de som skal sette opp bygninger som i utgangspunktet er unntatt søknadsplikt, må sjekke om de er i tråd med regulerings- og arealplaner.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Tror du at du kan bygge uten å søke? Da må du sjekke alle relevante planer først.

​- Vi har i den senere tid sett noen eksempler på at noen har satt opp bygninger som er unntatt søknadsplikt, men så viser det seg at bygget strider mot planbestemmelser. Så, husk å forsikre deg om at det du skal bygge, ikke strider med bestemmelser i f.eks. reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel. Bygger du ulovlig, kan du få pålegg om å rette eller rive bygget så det blir i tråd med bestemmelsene. Du kan også bli ilagt tvangsmulkt, sier juridisk rådgiver på bygg- og geodataavdelingen Martin Sand Eriksson.

Tiltak uten søknadsplikt

Eksempler på tiltak som kan være unntatt søknadsplikt er:

  • maks 50 kvadratmeter frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til boligrom, og der mønehøyden ikke er over 4 meter og gesimshøyden ikke over 3 meter
  • tilbygg på maks 15 kvadratmeter som ikke har boligrom
  • levegg inntil 1,8 meter høy og 10 meter lang og minst 1 meter fra nabogrense, eller inntil 5 meter lang inntil nabogrense
  • inntil en meter høy forstøtningsmur minst en meter fra nabogrense, eller 1,5 meter høy minst fire meter fra nabogrense

- Fullstendig oversikt finner du hos Direktoratet for byggkvalitet, men igjen: Sjekk at tiltaket ikke strider mot bestemmelser i kommunens planer. Det er mange regler å forholde seg til, så studer dette nøye. Og husk å søke om ferdigattest når du er ferdig, sier Martin.

Her er planene som gjelder.

Tiltakshavers ansvar

Han viser også til byggesaksforskriften, og gir en liten, og langt fra en fullstendig oversikt over, tiltakshavers ansvar: 

Kommunen kan i alle saker etter plan- og bygningsloven rette pålegg mot tiltakshaver. Tiltakshaver har videre følgende ansvar:

  • ansvar for å varsle naboer, motta og redegjøre for nabomerknader, og for søknadens innhold for øvrig
  • ansvar for plassering, eventuell utarbeidelse og oppdatering av gjennomføringsplan, jf. § 5-3, og for søknad om ferdigattest

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 06.07.2020 15:38:45