Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vellykket møte om vintervedlikehold på fylkesvegene

Noen av deltakerne på møtet mellom Trysil kommune og Statens vegvesen

​Ordfører Erik Sletten er fornøyd etter møtet med Statens vegvesen der vintervedlikeholdet på fylkesveger og riksveg 25 fra Nybergsund og østover var tema.

Foto: Monika Kjelstad, Trysil kommune

​Ordfører Erik Sletten er optimistisk med tanke på at fylkesvegene og riksveg 25 fra Nybergsund og østover skal bli bedre vinterstid, i alle fall fra neste vinter.

​Mandag møtte ordføreren, varaordfører Knut Løken, kommunalsjef for forvaltning og teknisk drift Bjørn Myhre, teknisk sjef Hans Martin Aas, næringssjef Gro Svarstad og varaordfører i Engerdal Tor Erik Skramstad seksjonsleder drift i vegvesenet i Hedmark Ann-Kristin Rehder, prosjektleder drift Lars Alhaug og byggeleder for kontrakten som dekker Trysil, Trond Storsveen for å snakke om vintervedlikeholdet som mange har gitt uttrykk for er altfor dårlig i vinter.

God dialog

- Vi fikk en veldig god dialog med vegvesenets representanter, slår Erik Sletten fast. Han startet møte med å vise fram en rekke av innspillene og historiene fra folk som har ferdes på vegene i Trysil i vinter.

Sikkerhet

- Det handler om mange avkjøringer på sporete og glatte veger. Vi er opptatt av sikkerhet. Og noe av det viktigste da er at infrastrukturen fungerer så folk kan leve og bo her og komme seg trygt til skole og arbeid, sier ordføreren.

Forventninger

Han var også opptatt av at vegvesenet må informere folket slik at de vet hva de kan forvente seg.

- Vegvesenet lovet å lage en oversikt over vedlikeholdsstandardene i Trysil og Engerdal med rutiner og standarder slik at vi vet hva vi skal forholde oss til. Jeg forventer at vi får den raskt slik at vi kan publisere den på Trysil kommunes hjemmeside, sier han og minner om at de som vil gi tilbakemelding på riks- og fylkesveger gjør det ved å ringe 415 32 023 eller 175, slik det står nederst på Trysil kommunes hjemmeside.

Endringer

Vegvesenet har ifølge ordføreren fått god erfaring med å strøm med sand og varmt vann. Det er i liten grad brukt i Trysil, men det kan det bli en forandring på.

- De vurderer også annet utstyr som underliggende skjær som gjør at lastebilsjåføren kan skrape mens han pløyer. Det kan bli et krav i neste anbudsrunde.

Gulstripa høyest

- Jeg har selv sett at gulstripa ofte er høyeste punktet på vegen i vinter. Det skyldes ifølge vegvesenet såkalte torvkanter. Dem vil de se om de får gjort noe med til sommeren slik at brøytinga tar bedre neste vinter, sier han.

Salting

Flere etterlyser salting også etter Fageråsen og Kilenkrysset. Det har ordføreren liten tro på. - Både på grunn av miljørestriksjoner og fordi årsdøgntrafikken er for liten. Det er den som avgjør hva slags vedlikehold vegstrekningene får. Stor turisttrafikk i perioder kan gjøre at veger saltes mer enn årsdøgntrafikken tilsier. Det er tilfellet på riksveg 25 til Fageråsen. Derfor har den vegen stort sett vært bar i vinter, sier han.

Kontroller

Ordføreren spurte også om vegvesenet kontrollerer om vedlikeholdet er i tråd med standardene. Det fikk han et klart ja som svar på.

- Men vi fikk ingen detaljer. Det har vi bedt om, så jeg forventer å få tilsendt en rapport raskt. Vi vil vite hvor og når de har kontrollert vegene i Trysil etter jul, og hvilke funn de har gjort. For eksempel skal ikke istykkelsen på fylkesvegene noe sted være mer enn 2,5 centimeter.

Følger opp

Så positivt var møtet at ordføreren inviterer til et nytt neste vinter.

- Hvis vi følger opp og ligger på saken, blir kanskje resultatet at de høvler litt mer og tenker litt mer på effektiv strøing, sier han. 

 

Sist oppdatert: 01.03.2016 20:11:05