Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Spar energi på kontoret - del 2

Leilighetsbygg i rød teglestein

​Mange av tiltakene som kan brukes for å spare energi og klima i en bolig, kan også brukes på kontorbygg.

​​Energirådgiver Benoit Dugers i Energiråd Innlandet har disse rådene til de som jobber på kontor:

Bevissthet

Spre gode tips om energisparing med bruk av plakater og huskelister. Lag en intern konkurranse med premie for de meste klimavennlige brukere. Dette skaper bevissthet og interesse for enøk-tiltak hos brukerne av bygget.

Energioppfølgingssystem

Et energioppfølgingssystem (EOS) kan bidra til bedre oversikt over energiflyten og energibruken. Dette er et viktig grunnlag for identifikasjon av ytterligere enøktiltak.

Oppvarming og elektrisk utstyr står for en stor del av den totale energibruken i de fleste bygninger. På de fleste kontorer er det for varmt i forhold til anbefalt innetemperatur, og denne bør da reduseres til mellom 18 og 21 grader.


Et energioppfølgingssystem kombinert med et sentralt driftsanlegg kan bidra til å redusere mye av den unødvendige energibruken. Hvis oppvarmingsutstyret bruker mye energi er det kanskje også på tide å bytte til en mer effektiv løsning, for eksempel et vannbårent system med varmepumper eller fjernvarme.

Natt-/helgesenking

Å senke temperaturen på netter og i helgene kan bidra til å redusere energibruken. Et nøkkeltall for besparelse er for hver grad temperaturen senkes en grad spares det 5 % energi så lenge temperaturen ligger over 22 °C i utgangspunktet.

Belysning

Bytt ut gamle pærer med moderne løsninger som LED-pærer. Installer lysstyringsautomatikk (tidsur, lysbrytere med lys- eller bevegelsessensor) der det er mulig og hensiktsmessig. Bruk lys bare for å belyse områder som trenger det. Ofte står lyset på selv om vi får nok naturlig lys fra sola gjennom vinduer. Sensorer kan løse dette.

Sammenlign forbruket

Ved å registrere bygget ditt på Enovas Byggnett kan du sammenligne energibruken med lignende bygg. Du får da en tettere oppfølging av energibruken i bygget, og det er enkelt å følge med på utviklingen fra år til år.

Sjekk støtteordninger

Dersom du vurderer å gjennomføre oppgradering av bygningen, så sjekk om du har mulighet til å få støtte til noe av dette gjennom Enovas støtteordninger for næringsbygg. Det gis for eksempel støtte til fysiske energitiltak som reduserer energibruken, og for omlegging til fornybare energikilder.

For bygningsmasser over 50 000 kvadratmeter gis også støtte til kartlegging av mulige energitiltak.

Sist oppdatert: 11.06.2015 08:28:47