Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Krav om radonmåling i utleieboliger

Radonmåler programmeres

​Eksempel på radonmåleapparat.

 

Før 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig, dokumentere at radonnivået i boligen er i tråd med strålevernforskriften. Også de som bor i boliger de eier, bør måle radonnivået.

​Strålevernforskriften stiller fra 1. januar 2014 krav til måling av radon i utleieboliger. Alle som leier ut bolig, må nå måle radon. Dersom målingene viser for høye nivåer, har utleier ansvaret for å utbedre dette. Radonreduserende tiltak må følges opp av en ny måling for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Grenser

For radonkonsentrasjon i inneluft er tiltaksgrensa 100 Bq/m3 og maksimumsgrense 200 Bq/m3. Grenseverdiene må overholdes innen 1. januar 2014.

Radon i private boliger

Statens strålevern anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. I boligblokker kan det være tilstrekkelig å måle et utvalg av leilighetene. Å måle radon er både enkelt og rimelig. Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle.

Verdier

Statens strålevern anbefaler at radonnivået holdes så lavt som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Videre anbefaler strålevernet at radonnivået alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.

Måleperiode

Skal du undersøke om boligen din har radonnivåer under grenseverdiene, må du måle over minst to måneder i vinterhalvåret. Med vinterhalvåret menes perioden fra midten av oktober til midten av april. Vinterhalvåret er fyringssesong, og i denne perioden er radonkonsentrasjonen mest stabil. Derfor er vinteren målesesong.

Fakta om radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Gassen har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Det fører til at radon lett unnslipper materialer og frigjøres til luft. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav. Helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Lungekreft

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Den største risikoen løper de som både røyker og utsettes for radon. Det er anslått at radon i boliger og samtidig tobakksrøyking forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Radoneksponering alene vil kunne forårsake cirka 10 nye tilfeller av lungekreft per år. Radon forekommer i alle slags bygninger og total radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger; jobb, fritid og privat bolig.

Mer informasjon både om helseeffekt, måling og oversikt over firmaer som tilbyr måling og tiltak finner du på hjemmesiden til Statens strålevern.


Skrevet av miljøhygieniker Anne Marthe Gjestvang, Miljørettet helsevern Sør-Østerdal

Sist oppdatert: 28.10.2013 18:56:00