Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Boligundersøkelsen er klar

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 14.11.2017 11:05:00
Erik Sletten, Randi Hemstad og Trygve Øverby

​Ordfører Erik Sletten, prosjektleder Randi Hemstad og kommunalsjef Trygve Øverby er storfornøyde med boligundersøkelsen, ikke minst fordi så mange svarte. Det gjør at de kan bruke resultatene slik de foreligger.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Tryslinger flest er hemkjære og vil helst bo der de bor.

​Det ante oss, men nå vet vi - og det er en styrke med tanke på framtidig utbygging av både boliger, infrastruktur som bredbånd og satsing på velferdsteknologi, sier prosjektleder Randi Hemstad, kommunalsjef for helse og omsorg Trygve Øverby og ordfører Erik Sletten.

Mange svarte

Hele 50 % av de som fikk innbyggerundersøkelsen 2017, som boligundersøkelsen offisielt heter, svarte. Det er veldig bra og gjør at tallene er til å stole på. Av de 2 556 som svarte, er 25 % i alderen 20-39 år, 17 % i alderen 40-49 år, 18 % 50-59 år, 17 % 60-69 år og 22 % over 70 år. Like mange kvinner og menn svarte.

Bakgrunn

Det var planstrategiens boligplangruppe som ba undersøkelsen, og så tilpasset de den litt slik at også sentrumsplangruppa fikk noen svar de hadde bruk for. Trygve Øverby som leder boligplangruppa understreker at boligundersøkelsen ikke er en brukerundersøkelse. Absolutt alle over 20 år ble invitert til å mene noe om hvordan de bor i dag og hvor og hvordan de tror de vil bo i framtida.

Faktakunnskap

Noen kan nok hevde at undersøkelsen bare har slått inn åpne dører, at dette visste vi fra før, tenker Trygve.

- Men vi visste ikke, vi trodde og synset - nå har sikker kunnskap, og det er viktig når vi skal utforme framtidas boligpolitikk. Hvor sterk aktør skal kommunen være på eie- og leiesida for eksempel? Fra undersøkelsen vil vi få viktige styringstall når administrasjonen i løpet av første halvår neste år skal legge fram sitt forslag til boligpolitikk, sier han.

Hovedfunn

- Noen hovedfunn, sier kommunalsjefen: - Tryslingene vil helst bo der de bor nå, så lenge de kan. Bare hvis noe helst spesielt skjer, og da særlig knyttet til helse og tap av førerkort, er flytting interessant. Likevel - under 10 % har gjort noe for å tilpasse boligen sin til livsløpsbolig. Derimot er folk oppdatert på ulike dippedutter - 55 % tror at velferdsteknologi vil gjøre det mulig for dem å bo hjemme lenger.

Sentrum og grender

- I Innbygda er nærheten til servicetilbud viktig for folk. I grendene er den følelsesmessige tilknytningen og det å bo et sted man er godt kjent, viktigst, sier prosjektleder Randi Hemstad.

Hele kommunen

Sp-ordfører Erik Sletten er glad for at innbyggerundersøkelsen bekrefter det han har trodd: Hele Trysil er attraktiv som bosted. Folk vil bo der de bor, og over halvparten av tryslingene bor utenfor sentrum.

- Det er viktig å ta med seg når vi politikere skal tenke infrastruktur, for eksempel bredbånd. For folk har stor tiltro til at velferdsteknologi vil bidra til at de kan få bo hjemme lengst mulig, sier han.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 14.11.2017 11:11:46