Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ungdomsrådet som kommunestyre

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 06.11.2017 12:19:44
Brage Tystad ber om replikk

​Ungdomsrådet så ut til å trives i politikerrollen, og de fulgte spillereglene som varaordfører Knut Løken satte dem inn i. Her ber Brage Tystad om replikk.

Foto: Beathe H. Sande, Trysil kommune

​Det nye ungdomsrådet har prøvd seg som kommunestyre, og varaordfører Knut Løken er imponert.

​Ungdommene hadde allerede mange timer med informasjon og opplæring bak seg da de kom til kommunestyresalen på tampen av dagen. Men keie og leie? Langt ifra - her var engasjementet på topp til møtet ble hevet.

Fra læreboka

Før rollespillet tok til, hadde varaordføreren gått nøye gjennom den politiske læreboka, så ungdommene visste godt hvordan man forbereder seg til, opptrer, ber om og tar ordet og hvordan man ellers engasjerer seg i et kommunestyremøte.

Tre saker

Det ungdommelige kommunestyret hadde tre fiktive saker til behandling. Varaordføreren melder om stort engasjement fra ungdommer som tok rollene sine på alvor. De representerte tre forskjellige partier; De rosa, De grå og De gule. Partiene hadde fire representanter hver. Ikke ett vedtak var enstemmig.

Kulturhuset

Første sak lød: Det er behov for å renovere kulturhuset, bedre back-stage fasiliteter som dusj og toaletter, ombygning av stoloppsett i salen, toaletter i selve kulturhuset med mer. Med bakgrunn i dette innstilles det på at kommunen øker sin lånegjeld for å finansiere renovasjon.
Rådmannens innstilling: Trysil kommune skal renovere kulturhuset og tar opp lån for å finansiere tiltaket.
De rosa argumenterte for rådmannens innstilling, De gule imot mens De grå forholdt seg nøytrale og tause, men de stemte for.

Leksehjelp

Den andre saken handlet om leksehjelp på ungdomsskolen:
Det har i skoleåret 2017/2018 blitt gitt tilbud om leksehjelp for elevene på Trysil ungdomsskole.
Dette tiltaket er kostnadskrevende, og for at kommunens budsjett for 2018 skal komme i balanse må tiltaket avvikles
Rådmannens innstilling: Trysil kommune avvikler tilbud om leksehjelp på Trysil ungdomsskole.
De gule argumenterte for rådmannens innstilling, De grå imot. De rosa holdt seg nøytrale og tause, men stemte imot. Kommunestyret vedtok altså med åtte mot fire stemmer at leksehjelpa skal fortsette. 

Bibliotek

I siste sak om meråpent bibliotek delte kommunestyret seg i to, og ordfører Eli Kollers dobbeltstemme ble avgjørende. Hun stemte for rådmannens innstilling slik De grå og halvparten av De gule gjorde. Saken lød:
Det fins i dag ordninger hvor publikum kan få tilgang til biblioteket gjennom å bruke adgangskort og låne bøker ved selvbetjeningsautomat inne i biblioteket. Trysil kommune ønsker å kunne tilby innbyggerne mulighet til å låne bøker også uten som stengetid.
Rådmannens innstilling: Trysil kommune går til innkjøp av et system for å lage meråpent bibliotek og finansierer kostnader som følger med å tilpasse biblioteket til en slik løsning. 

Høy deltakelse

- Jeg er imponert over engasjementet ungdommene viste, og ikke minst over at så mange tok ordet. I ungdomsrådet sitter det mange elever som allerede på ungdomsskolen har kommet langt i sin samfunnsforståelse. Det tegner bra for fortsatt rekruttering til ungdomsrådet og rådets evne til å delta i utviklingen av Trysil på ungdommens vegne, sier Knut Løken.

 Bildeglimt fra ungdomsrådets rollespill som kommunestyre - foto: Beathe H. Sande

Ungdomsrådet leker kommunestyreUngdomsrådet leker kommunestyre (2)Ungdomsrådet leker kommunestyre (3)Ungdomsrådet leker kommunestyre (4)Ungdomsrådet leker kommunestyre (5)Ungdomsrådet leker kommunestyre (6)Ungdomsrådet leker kommunestyre (7)Ungdomsrådet leker kommunestyre (8)Ungdomsrådet leker kommunestyre (9)Ungdomsrådet leker kommunestyre (10)Ungdomsrådet leker kommunestyre (11)Ungdomsrådet leker kommunestyre (13)Ungdomsrådet leker kommunestyre (14)
Sist oppdatert: 06.11.2017 12:45:58