Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ungdomsrådet vil ha svømmehall og bredere kulturskoletilbud

Svømmehall med basseng foran og livbøye og hake på bakvegg

​Slik så svømmehallen ved ungdomsskolen ut da det var vann i bassenget. Trysil
ungdomsråd vil jobbe for at politikerne bevilger penger til en ny svømmehall.

Foto: Geir Brenden for Trysil kommune

 

​Svømmehall, kulturskoletilbud, skolekantine og frafallet i videregående skole var blant sakene Trysil ungdomsråd behandlet på sitt første møte.

På sitt første møte diskuterte de blant annet saker som skal opp i Ungdommens fylkesting i november. Trysil ungdomsråd har følgende innspill:

  • Mulige tiltak for å redusere frafall i videregående skole kan være mindre lekser, mer praksis i yrkesfag og kortere skoledag.
    Frafallet må forebygges allerede i grunnskolen der man bør vurdere å gjøre noe med lekseordningen. For mye lekser kan bidra til at mange elever blir skoletrøtte allerede da.
  • Kan Ungdommens fylkesting påvirke så kulturkortet kan utvides til også å gjelde på buss?
  • Ungdommens fylkesting bør jobbe for at alle kommuner skal ha en ungdomsklubb, og at det fortsatt skal være videregående skoler ute i distriktene.
  • Ifølge ungdomsrådets sekretær, Beathe H. Sande, har fylkeskontakten for UKM signalisert at Hedmark fylkeskommune ikke har bevilget nok penger til at fylkesmønstringa kan arrangeres på samme måte som før. Ungdommens fylkesting må engasjere seg i fylkesmønstringa og jobbe for økt bevilgning, også for å sikre at ungdommer fra Hedmark kan få delta på landsmønstringa. 
  • Ungdomsrådet vil ikke engasjere seg i framtidig kommunestruktur før de får tilbakemelding via Ungdommens fylkesting om hvilke tanker ungdommer i de andre kommunene har.
  • Ungdomsrådet vil også vente med konkret engasjement i psykisk helse for barn og unge til de får vite hvilke tiltak Ungdommens fylkesting vil prioritere. 

Svømmehall

Ungdomsrådet vil fortsatt jobbe for å få en svømmehall i Trysil og aller helst en stor som også har stupebrett.
- Det vil sikre svømmeopplæringa i skolen og være et viktig tilskudd til fritidstilbudet i Trysil kommune. Med svømmehall blir det mulig å satse på nye idretter. En svømmehall vil også bidra til økt trivsel og bolyst, mener ungdommene.

Kantine

Ungdomsrådet vil ha et bedre kantinetilbud på ungdomsskolen. I dag blir den drevet av elever, og en del av maten kjøpes inn fra et bakeri i sentrum. Ungdomsrådet synes utvalget er lite, til dels usunt og dyrt. De vil heller at en ansatt skal drive kantina, for da tror de tilbudet blir både sunnere og billigere. Kanskje kan det blir varm mat å få kjøpt i blant også. Men elever bør få være med for å få læring. Med ny driftsform kan det kanskje også lages mat som kan selges i ungdomsklubben.  

Kulturskolen

Ungdomsrådet ønsker at kulturskolen skal gi tilbud om sang, teater og film og animasjon. Danselæreren bør dessuten få større stilling slik at flere kan få tilbud om dans. Flere linjer vil kunne bety flere forestillinger og mer kultur for hele befolkningen. Det vil bidra til bolyst og trivsel i tillegg til nye arbeidsplasser, mener ungdomsrådet som vil be om taletid i hovedutvalg for oppvekst og kultur for å snakke om svømmehall, kantine og kulturskolen.

Get out Trysil

Trysil ungdomsråd har lyst til å arrangere Get out Trysil også denne vinteren og håper Skistar blir med som i fjor. Hvis de sier ja, utfordres elevrådene til å komme med innspill til innslag. Hvis de sier nei, vil ungdomsrådet vurdere Get out Trysil på barmark, for eksempel i samarbeid med Trysilguidene.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 01.09.2015 00:53:58