Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Har du rett på billigere barnehageplass?

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 05.01.2021 10:25:00
Ei lita jente baker

​Familier med lav inntekt kan søke om billigere barnehageplass. De har også rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehage for to-, tre-, fire- og femåringene sine.

Har familien en samlet inntekt på under 592 167 kroner, kan du søke om redusert foreldrebetaling.

Familier med lav inntekt kan søke om gratis kjernetid i barnehage for to-, tre-, fire- og femåringene sine og om å få redusert foreldrebetaling.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt. Det er ordningen for redusert foreldrebetaling og ordningen med gratis kjernetid. Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

592 167 kroner

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for barnehageplass. Fra 1. januar 2021 kan alle husholdninger med en samlet årsinntekt som er lavere enn 592 167 kroner, søke om reduksjon.

I tillegg har barn som er to, tre, fire og fem år eller har utsatt skolestart, mulighet til 20 timer gratis kjernetid. Her gjelder en inntektsgrense på 566 100 kroner. Satsen endres 1.8.2021.

Må søke

Ordningen gjelder foreldrebetaling i både kommunale og private barnehager. Søknaden skal alltid sendes til kommunen. Det kan søkes når som helst i året, og vedtak kan gjelde inntil ett barnehageår. I utgangspunktet gjøres det ikke vedtak med tilbakevirkende kraft.

Søknad

Søknadsskjema for begge ordningene finner du under Mer informasjon. OBS! For at vi skal kunne behandle søknaden, må vi minimum ha selvangivelsen din for 2019, jf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 – moderasjonsordninger.
 
Legg også ved kopi av A-ordningen for 2020. Den inneholder opplysninger om en persons inntekt. Gjør slik: Logg inn på www.altinn.no og gå til: Alle skjema - A-melding - Alle skjema - Mine inntekter og arbeidsforhold.

For maks ett år

Et vedtak om redusert foreldrebetaling har ikke tilbakevirkende kraft, og det gjelder for maks ett barnehageår om gangen. Det betyr at selv om du har fått innvilget søknaden ett år, må du søke på nytt neste år dersom du mener du fortsatt har krav på redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 05.01.2021 10:30:02