Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Har du rett på billigere barnehageplass?

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 29.01.2018 10:10:00
Ei lita jente baker

​Familier med lav inntekt kan søke om billigere barnehageplass. De har også rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehage for to-, tre-, fire- og femåringene sine.

Familier med lav inntekt kan søke om gratis kjernetid i barnehage for to-, tre-, fire- og femåringene sine og om å få redusert foreldrebetaling.

Hvis maksprisen i barnehagen er høyere enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt, skal du ha redusert pris.

548 500 kroner

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin til barnehagen. Fra 1. august 2019 kan alle husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år søke om reduksjon.

I tillegg har barn som er to, tre, fire og fem år eller har utsatt skolestart, mulighet til 20 timer gratis kjernetid. Her gjelder også inntektsgrensen på 548 500 kroner.

Må søke

Ordningen gjelder foreldrebetaling i både kommunale og private barnehager. Foreldrebetalingen endres ikke før måneden etter at søknaden er ferdig behandlet.

Søknad

Søknadsskjema for begge ordningene finner du til høyre. OBS! For at vi skal kunne behandle søknaden, må vi minimum ha selvangivelsen din for 2018, jf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 – moderasjonsordninger.
 
Legg også ved kopi av A-ordningen for 2019. Den inneholder opplysninger om en persons inntekt. Gjør slik: Logg inn på www.altinn.no og gå til: Alle skjema - A-melding - Alle skjema - Mine inntekter og arbeidsforhold - bestilling (A08).

For maks ett år

Et vedtak om redusert foreldrebetaling har ikke tilbakevirkende kraft, og det gjelder for maks ett barnehageår om gangen. Det betyr at selv om du har fått innvilget søknaden ett år, må du søke på nytt neste år dersom du mener du fortsatt har krav på redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 21.06.2019 11:17:14