Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Nyttig fagdag for barnehagene

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 30.11.2017 12:05:00
Ansatte som jobber med barn

​Planleggingsdager er viktige for personalet og kommer uten tvil barna til gode.

Foto: Berit Helen Haget, Trysil kommune

​Barnehagene har hatt planleggingsdag med viktige foredrag for å trygge barns hverdag.

​På barnehagens fagdag 24. november 2017 fikk de ansatte faglig påfyll av to viktige tema:

  • Bekymring og mistanke om omsorgssvikt og overgrep i førskolealder
  • Mobbing i barnehagen

Foredrag om omsorgssvikt

Kristin Melby Frankmo og Siri Kvam fra Statens barnehus Hamar holdt foredrag om Bekymring og mistanke om omsorgssvikt og overgrep i førskolealder.

- Et utrolig viktig tema. Barnehageansatte er pålagt å ha kunnskap om temaet da de skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forbygges og oppdages, sier barnehagesjef Berit Helen Haget.

Foredrag om mobbing

Dagen ble avsluttet med foredraget Mobbing i barnehagen - de voksnes ansvar ved Lou Cathrin Norreen fra Fub, Foreldreutvalget for barnehager.

De ansatte i barnehagene våre skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillmønstre. Mer informasjon finner du til høyre.

Viktig dag

- På planleggingsdagen, ble det ble også lagt opp til noe gruppearbeid, og vi fikk nyttige diskusjoner og erfaringsdelinger. Det har veldig stor betydning at vi kan samle alle barnehageansatte til en slik felles fagdag. Da får alle ansatte direkte og samme informasjon, forteller Berit Helen.

For barnas beste

- Ansatte er barnehagenes viktigste ressurs og vi skal fortsatt ha barnehager med god kvalitet. Vi skal bygge opp barna og barnas beste skal alltid være i fokus, sier barnehagesjefen.

I tillegg til barnehageansatte i Trysil, var ansatte fra barnevern, helsestasjon og byggende team også med på planleggingsdagen, samt barnehageansatte fra Engerdal kommune. 

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 30.11.2017 12:18:39