Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Muggoppen får flere plasser fra høsten

Hvit bygning bak trehvitt gjerdet med bokstavene Muggoppen familiebarnehage på

​Muggoppen familiebarnehage i Jordet kan bli en ordinær, privat barnehage med 12 plasser fra høsten 2015.

Foto: Muggoppen familiebarnehage

​Kommunestyret er enige om at Muggoppen familiebarnehage skal få status som ordinær, privat barnehage med 12 plasser fra 1. august.

Det er fire plasser mer enn i dag.

Må ha godkjenning

​Det som gjenstår da, er at Muggoppen fyller vilkårene for å få formell godkjenning som barnehage. De må sende en egen søknad om det, og den behandles av barnehagesjefen.

Dyrere

Flere plasser og endret drift i Muggoppen vil bety at de får mer penger fra kommunen. Som familiebarnehage med åtte plasser har de i år cirka 1,4 millioner kroner i tilskudd. Om de fyller vilkårene for en barnehage med 12 plasser, får de mellom 600 000 og en million kroner mer.

Pluss tre fra Ap

I kommunestyret sa Turid Backe-Viken, Ap at deres parti var litt forsiktige da hovedutvalg for oppvekst og kultur behandlet saken. Da ville de bare øke med en plass fordi de ikke visste hva en utvidelse ville koste.
- Det fikk vi vite i formannskapet, og da gikk vi enstemmig inn for å utvide til 12 plasser, sa hun.

Tilbud der man bor

Hun sa også at det er viktig å prioritere søknaden fra Muggoppen.

- For det er ønskelig at barna skal ha plass i barnehagen nærmest der de bor. I denne kommunestyreperioden har vi lovet å ha desentraliserte barnehager i nord, sør, øst og vest. Det har vært for få plasser i Nordre Trysil. Derfor er det riktig å øke til 12 i Muggoppen nå.

På veg ut

- Å endre driftsform er naturlig fordi familiebarnehager er på veg ut etter nasjonal anbefaling. En familiebarnehage ville ikke blitt godkjent om den hadde søkt i dag. At omlegginga til ordinær barnehage ikke har skjedd før, er ikke Muggoppens eieres skyld. De har søkt tidligere, men forrige gang hadde vi ikke råd. Nå går vi med overskudd og kan finansiere det innenfor sektorens rammer, sa Backe-Viken.

Velkommen etter

Høyres Anders Nyhuus sa at flere plasser i private barnehager har vært Høyres politikk hele denne perioden.

- Da Muggoppen søkte for to år siden, stemte vi for, men ble nedstemt. Det er noe overraskende at Sp og nå Ap har ombestemt seg. Men det er lov og helt legitimt, så vi ønsker dem velkommen etter og ser fram til at flere søknader fra private barnehager som får samme behandling, sa han.

Læringsverkstedet

Også Læringsverkstedet avdeling Vestadbakken hadde søkt om å få flere plasser og økt driftstilskudd. Kommunestyret ønsket ikke å behandle den søknaden nå, men kommer tilbake til den etter en grundigere administrativ utredning som det heter i vedtaket. I saksutredningen står det at Læringsverkstedet barnehage ønsker mer fleksibilitet i antall barn, og derfor søker drifts-og kapitaltilskudd til flere plasser, men at det er uklart hvor mange plasser dette dreier seg om.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 01.01.2016 00:53:18