Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Informasjonsmøte om sentrumsbarnehage

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 26.10.2018 13:46:12
Kulturhuset Hagelund

​Kulturhuset Hagelund var stedet da oppvekst og kultur-sektoren inviterte til åpent informasjonsmøte om barnehageløsning i sentrum

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Oppvekst og kultur-sektoren inviterte til åpent informasjonsmøte om ny barnehageløsning i Trysil sentrum 1. november.

- Vi inviterte til et åpent informasjonsmøte i forbindelse med den politiske saken om ny løsning på barnehagetilbudet i Trysil sentrum. Det ble orientert om bakgrunn for saken og de ulike alternativene som foreligger med mulighet for oppfølgingsspørsmål. Det var ikke lagt opp til drøftinger og debatt på dette møtet, sier kommunasjef Roar Vingelsgaard.

Formannskapsbestilling

Møtet kom som en følge av bestillinga fra formannskapet 23. oktober, foreslått av Ap, vedtatt av Ap og SV mot Høyres stemmer:

Formannskapet tar brevet/oppropet fra foresatte på alvor. Rådmannen bes derfor i forkant av kommunestyrets behandling av saken å invitere til et åpent informasjons- og dialogmøte på Kvea. Målgruppen er foresatte og andre interesserte der det redegjøres for hvilken betydning alternativ 1 vil få for det pedagogiske, trafikale og økonomiske sammenliknet med alternativ 2. Til dette møtet bør det også ses på muligheten for å invitere foreldrerepresentanter fra en sammenliknbar barnehage for å dele erfaringer.

Formannskapets innstilling

Kommunestyret får barnehagesaken til behandling 6. november. Innstillingen fra formannskapet, vedtatt med Ap og SVs fem stemmer, lyder:

 1. Trysil kommune bygger ny barnehage på eiendommen Kvea. I tillegg flyttes Trysil kulturskole til Kvea. 
 2. Framdrifts- og investeringsplan legges fram i budsjett- og økonomiplansaken 2019.
 3. Høyres forslag i hovedutvalg for oppvekst og kultur utredes som et alternativ, inkl. økonomiske konsekvenser, til kommunestyremøtet i november: 
  1. Nysted barnehage legges ned. 
  2. Trysil kommune rehabiliterer og bygger ut Østmojordet barnehage til å inneholde plass til i alt 70 barn. 
  3. Det innledes dialog med Læringsverkstedet barnehage for utvidelse med inntil 30 barn. 
  4. Framtidig arealbehov for Trysil kulturskole løses gjennom fortsatt bruk av eksisterende bygg samt rehabilitering av kulturhuset Hagelund. 
  5. Framdrifts- og investeringsplan inkl. ny innkjøring til Østmojordet barnehage fra sør legges frem i budsjett- og økonomiplansaken 2019. 

Nedstemt mindretallsforslag

Høyre stemte for sitt eget forslag i formannskapet, men ble nedstemt. Det lød:

Alle vedtak hittil om sentrumsbarnehage oppheves. Saken om sentrumsbarnehage utredes på nytt i full bredde, jf. punkt 2 i kommunestyrets vedtak i PS 18/23 om helhetlig barnehageplan. Utredningen skal belyse alle reelle alternativer, inkludert mulige endringer i fordeling av plasser mellom kommunale og private barnehager og innbyrdes mellom kommunale barnehager. 

Sist oppdatert: 02.11.2018 08:02:55