Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Fakta om barnehagetilbudet i Trysil

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 25.11.2016 14:24:06
Karneval i barnehage

De ferskeste tallene vi har viser en barnehagedekning på 94,4 % i Trysil. Det er bedre enn snittet i Hedmark og Norge. Rådmannen inviterer nå kommunestyret til å åpne for å ta i bruk alle plassene i Nybergsund barnehage hvis behovet er der.

De siste dagene har det vært stort engasjement på Facebook om barnehagetilbudet i Trysil.

​Årsaken er Lokalavisa Trysil-Engerdals omtale av rådmannens budsjettforslag. I artikkelen står det blant annet at Trysil har innført barnehagegaranti. Det stemmer ikke. Kommunestyret vedtok enstemmig på sitt sommermøte at målet er å innføre en barnehagegaranti fra 1.1.2017.

Vedtaket

I vedtaket heter det at garantien blant annet bør innebære:

  • at alle bofaste og tilflyttende tryslinger skal være garantert plass i barnehage innen rimelig tid - og maks tre måneder fra man søker plass. Det vil si løpende opptak gjennom hele året med garanti.
  • at det skal tilbys det omfang av plass som det søkes om.

Budsjett 2017

Kommunestyret ba rådmannen innarbeide økonomiske konsekvenser i sitt forslag til budsjett 2017. Han har ikke prioritert tiltaket, men har foreslått en annen løsning der han ber om fullmakt til å tilsette pedagog for å tilby plass i Nybergsund barnehage dersom det er behov for det.

På nyåret

- Dersom kommunestyret går inn for denne løsningen, ser det ut til at vi må tilsette en pedagog i hel stilling for vårhalvåret 2017. Jeg vil i tilfelle lyse ut denne stillingen så fort jeg rekker etter budsjettmøtet 20. desember, sier rådmann Jan Sævig.

6-9 plasser

Det betyr i så fall at alle de 6-9 plassene som er ledige i Nybergsund barnehage i dag, kan fylles opp. Merk at en plass er ikke det samme som ett barn da ett barn under tre år tar opp to plasser, og at antall plasser varierer fra dag til dag.

Godkjent for 30

Grunnen til at det er ledige plasser i Nybergsund i dag, er at barnehagen er godkjent for 30 plasser, men at det ikke er penger på årets budsjett til flere ansatte enn de som er der, og da kan ikke alle plassene tas i bruk. Kravene til bemanning følger av barnehageloven med forskrifter.

Færre til høsten

Med utgangspunkt i fødselstallene i Trysil i 2015, da kullet var uvanlig, men gledelig stort, og 2016 da færre ble født, tror rådmannen at behovet for barnehageplasser vil gå noe ned fra høsten 2017. Akkurat nå er det fullt i alle barnehager bortsett fra Søre Trysil der det er seks hele, ledige plasser.

Tilbud om plass

Barnehagesjef Berit Helen Fossheim sier at de som står på venteliste, får tilbud om barnehageplass så fort noe blir ledig i en av barnehagene de prioriterte i søknaden sin. Men de får ikke automatisk tilbud om plass i for eksempel Søre Trysil dersom de bare har søkt om plass i Østmojordet, Nysted eller Jordet.

Rett til plass

Barnehageloven gir rett til barnehageplass hvis disse kravene er oppfylt:

  • Man må søke innen fristen for hovedopptaket som i Trysil er 15. februar. De som søker etter fristen, har ikke rett til barnehageplass.
  • Barnet det søkes for, må fylle ett år før 31. oktober det året det ønsker plass.
  • Barnet må være bosatt i kommunen.

Trysil kommune oppfyller denne lovfestede retten til barnehageplass.

Står på penger

Berit Helen Fossheim understreker at Trysil kommune selvfølgelig ønsker å gi alle barn den barnehageplassen de søker om, men det betinger at politikerne bevilger nok penger til at vi kan ansette tilstrekkelig personale til å ivareta barnehagebarna på den måten de har krav på.

God dekning

De ferskeste Kostra-tallene fra 2015 viser at Trysil allerede i dag har god barnehagedekning; 94,4 % av alle Trysil-unger på 1-5 år har barnehageplass. I Hedmark er tilsvarende tall 92,5 % og i Norge 90,4 %. 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 25.11.2016 15:10:56