Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Kommunal barnehage i Søre Trysil også i 2016/2017

Søre Trysil barnehage

​Det blir kommunal drift av Søre Trysil barnehage også i 2016/2017. Hva som skjer fra høsten 2017 er uvisst.

​Politikerne nektet å følge rådmannens innstilling og legge ned Søre Trysil barnehage fra høsten.

​Et enstemmig kommunestyre vedtok at kommunen skal drifte barnehage i Plassen også neste skoleår. Hva som skjer fra høsten 2017, skal man finne ut av i løpet av neste vår.

De første vennskapene

- Det er få saker som engasjerer mer enn barnehager, slo Even Eriksen, A fast: - Det er der grunnlaget legges, de første vennskapene oppstår, der ungene får sosial kompetanse og lærer grunnleggende ting om omverdenen. Der formes ungene som personer og der legges forutsetningene for resten av livet.

Viktig med gode barnehager

Han fortsatte ivrig:

- Derfor er det viktig med gode barnehager. I Søre er det et godt pedagogisk nivå i dag, og ansatte og foreldre vil gjøre det beste for at unga skal trives.

Flere mangler

Politikerne har fått seg forelagt Arbeidstilsynets punkter om tekniske mangler og manglende fasiliteter i barnehagebygningen.

- Rådmannen har skissert tre muligheter, sa Even Eriksen: Drift som i dag, det vil si lovstridig – det er ikke aktuelt. Å leie arealer på skolen. Da blir de ansatte i andre bygninger enn unga. Det er lite praktisk og lite aktuelt. Med en midlertidig brakke er de fleste hms-kravene tilfredsstilt, så det er mest nærliggende, men det skal vi ikke ta stilling til her og nå.

Hele kommunen

Even Eriksen brenner for en barnehagestruktur som tar i bruk hele kommunen.

- Barnehagen er et samlingspunkt for grenda. Nedleggelse kan gi negative konsekvenser for nærmiljøet. Vi vil få ekstrakostnader med å leie ei brakke. Tilskuddet til private barnehager vil øke noe. Antall barn blir på et minimumsnivå antall. De ansattes muligheter til pedagogisk utvikling blir kanskje ikke de største. Men nærhet er proporsjonalt med kvalitet. En barnehage i grenda oppveier for de få svakhetene. Foreldrene vil ha ungene sine i barnehage i Søre Trysil, derfor stemmer vi for videre drift, sa han.

I alle retninger

Sps gruppeleder Per Hagebakken var enig:

- Dette betyr at vi har barnehage i øst, vest, nord og sør. Det er viktig at de er der folk bor og i nærmiljøet. Rådmannen utfordres til å tenke langsiktig og se om det fins løsninger som gjør at bygget kan endres eller bygges på. Det er viktig alle steiner blir snudd, så vi får en god løsning, ikke bare en kortsiktig for neste år. Vi må også se for oss videre drift etter neste vår, privat eller kommunal.

Legger godvilja til

Øyvind Bæk, H gledet seg over en fornuftig rådmann som viser at saken kan løses hvis de legger godvilja til.

- Jeg så mørkt på det da vi fikk saken første gangen. Mye måtte fikses. Men det kan løses. Vi håper ikke bare for ett år, men ønsker oss varig drift, enten det blir i privat eller kommunal regi.

Mer tilflytting

Han hadde lese i Lokalavisa for Trysil og Engerdal at det skal flytte flere nederlendere til Søre.

- Da er det dumt å fjerne barnehagen, den og skolen er noe av det viktigste for å få folk til å bo i grendene. Vi har også fått høre at det blir flere unger fra høsten. Det er positivt, sa han.

Vedtak forplikter

Grendefolket har valgt et interimsstyre for eventuell etablering av privat barnehage.

- Dagens vedtak forplikter slik at vi også positive ved neste gangs behandling. Det er på høy tid at folk i Søre Trysil skal slippe å bekymre seg for om de har barnehage fra høsten. Det har de gjort i mange år. Hvis vi legger ned barnehagen, er vi ikke stavtaket foran, men to stavtak bak, sa Øyvind Bæk.

Brakkeløsning

Ifølge rådmannen vil mye av det Arbeidstilsynet har påpekt, løses ved å leie ei brakke for 35 000 kroner i året pluss 20 000 kroner i frakt og montering. 

- Med den får vi til en løsning på det fysiske arbeidsmiljøet som de ansatte kan leve med i ett år, for det vil uansett bli bedre enn det er, sa rådmannen til kommunestyret.

Vedtaket

Slik lyder det enstemmige vedtaket i kommunestyret: 

  1. Driften av Søre Trysil barnehage videreføres.
  2. Administrasjonen må gå i dialog med utleier av lokale, for å finne løsninger for arbeidsmiljø, både tekniske og arealmessige, slik at barnehagen kan drives etter de krav som Arbeidstilsynet krever for barnehageåret 2016/2017.
  3. I løpet av barnehageåret 2016/2017 skal det vurderes ulike løsninger, både offentlige og private, for videre drift av barnehagen med bakgrunn i kommunens totale behov for fortsatt å ivareta full barnehagedekning. Hvis det kommer kvalifiserte søknader om tilskudd fra private drivere, må en slik søknad vurderes. Det bør tenkes langsiktige løsninger.
  4. Videre drift tas opp til ny behandling våren 2017.

Hele saksutredningen med bakgrunn og vedtak finner du til høyre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 01.07.2017 00:51:52