Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vil utsette de unges alkoholdebut

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 03.02.2017 08:55:00
Lisbeth Holdbak Tollefsen, Beathe H Sande, Lisa Warp og Lars Sølna Rødsdalen foran ungdomsskolen

​Lisbeth Holdbak Tollefsen, Beathe H. Sande, Lisa Warp,  Lars Sølna Rødsdalen og resten av det tverrfaglige teamet håper og tror på ungdomsskoleforeldrenes støtte slik at elevene venter med å drikke alkohol til de blir eldre.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​For mange trysilungdommer begynner å drikke alkohol for tidlig. Nå skal trenden snus - med foreldrenes hjelp.

Byggende team har tro på at det vil lykkes. For Ungdata-undersøkelsen fra 2015, som viste at 22 % av ungdomsskoleelevene sa at de hadde vært beruset siste halvår, viste også at de aller fleste unge har et godt og tillitsfullt forhold til foreldrene sine.

Alkoholbruk

I undersøkelsen kommer det for eksempel fram at 90 % av ungdomsskoleelevene mener at foreldrene er viktige forbilder for barna sine, også når det gjelder alkoholforbruk. 74 % lytter mer til foreldrene enn jevnaldrende når det gjelder syn på rusmiddelbruk. Og 89 % mener at foreldrene bør kunne hente dem når de har vært på fest.

Trinnene

Naturlig nok svarte 8., 9. og 10. klassingene forskjellig på spørsmål om de hadde drukket alkohol så de hadde kjent seg beruset de siste seks månedene. 98 % av 8. klassingene svarte nei. Det samme gjorde 89 % av 9. klassingene, men bare 53 % av 10. klassingene. Tallene utløser ingen krisestemning, men det engasjerte, tverrfaglige teamet i Trysil mener at dette er noe vi må ta tak i. Teamet består av byggende team - koordinator for byggende barne- og ungdomsarbeid, ruskonsulent, helsesøster og politi - samt PP-tjenesten, rådgiver på ungdomsskolen og barnevernet.

Forskning

For forskning viser at de som debuterer tidlig med alkohol, ofte drikker mer enn andre i ungdomstida. Og det er et faktum at ungdom som drikker seg beruset, er mer utsatt for uønskede og skadelige hendelser som vold, overgrep, kriminalitet, uhell og ulykker.

- Alkohol er med i bildet i nesten 80 % av kjente voldsepisoder, og seksuelle krenkelser skjer langt hyppigere når man er beruset, sier Beathe H. Sande i byggende team.

Rusprogram

For snart ett år siden vedtok kommunestyret at det skal gjennomføres et rusprogram på ungdomsskolen. Byggende team valgte Korus østs Utsett, et program som først og fremst retter seg mot foreldre på ungdomstrinnet. Det tverrfaglige teamet har vært på opplæring og er nå klare for å dele kunnskapen sin på foreldremøtene i februar.

Foreldremøter

Byggende team har delt seg i grupper slik at foreldrene skal slippe å møte de samme personene og høre det samme hvert år de har elever på ungdomsskolen. Barnevernet og rådgiveren på ungdomsskolen møter på foreldremøtene på 8. trinn, helsestasjon, PP-tjenesten og koordinator for barne- og ungdomsarbeid på 9. trinn og politi og ruskonsulent på 10. trinn.

Grensesetting

På foreldremøtene skal representanter fra byggende team holde et foredrag med mange fakta fra ungdomsundersøkelsen og forskning. Det vil nok gi mange en aha-opplevelse eller flere som kan være greie å ha med seg inn i det påfølgende gruppearbeidet. Der utfordres foreldrene på grensesetting og samarbeid.

Samarbeid

Samarbeid kan handle om at foreldre blir avtaler å kjøre og hente ungdommene, regler for overnatting og andre kjøreregler slik at de kan si nei selv om ungdommen påstår at det får alle andre. Om foreldrene kan enes om noen felles rammer som alle følger, vil mye være oppnådd.

Utsette debuten

Målet er å utsette alkoholdebuten lengst mulig. Om ungdommen i huset allerede har drukket alkohol, er det ikke for sent. Det handler om å begrense muligheten for drikking før 18 år da de er myndige og kan bestemme selv og faktisk har lov til å drikke alkohol.

- Vi håper alle foreldrene møter på foreldremøtene og hjelper oss å bidra til at det blir enda bedre å vokse opp i Trysil, sier de i byggende team.

Les mer om ungdomsundersøkelsen og byggende team på lenkene til høyre.

 

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 05.02.2017 15:53:44