Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

100 000 tilskuddskroner til aktiviteter for barn og unge

Utendørs rodeo på kunstig okse

​Get out Trysil 2015 var den artigste dagen ever ifølge en av ungene som var med. Nå deler Ungdommens fylkesting ut 100 000 kroner til aktiviteter for barn og unge.

Foto: Trysil ungdomsråd

​Ungdommens fylkesting gir 100 000 kroner i tilskudd til aktiviteter for barn og unge. Søknadsfristen er 22. februar.

​Ungdommens fylkesting skriver på sine hjemmesider:

Ungdommens fylkesting fordeler 100 000 kroner til tiltak av, for og med ungdom i Hedmark fylke. Midlene deles ut til tiltak som kommer ungdom i alderen 13-25 år til gode. Søknadsfristen er 22. februar 2016.

Formål

Formålet med tilskuddet er å støtte åpne møteplasser for ungdom eller aktivitetsfremmende tiltak for ungdom. Tilskuddet bør også bidra til aktivitet i og rekruttering til lokale ungdomsråd.

De som kan søke

Organisasjoner for eller med ungdom, enkeltpersoner eller grupper i Hedmark som ønsker å gjøre en innsats for ungdom i alderen 13 til 25 år.
Organisasjoner som søker må ha en demokratisk oppbygning og være åpen for alle.

Dette kan det søkes midler til

Aktiviteter eller arrangementer må være for alle.
Aktiviteten eller arrangementet det søkes om støtte til må være for aldersgruppen 13 -25 år.
Tiltak som kommer en større gruppe ungdom til gode.
Tiltak og søknader som involverer lokale ungdomsråd blir prioritert.
Det gis ikke tilskudd til drift.

Søknaden

Søknaden må inneholde, se eget søknadsskjema:

  • Hvem som søker
  • Hva penger skal brukes til; handlingsplan
  • Budsjett
  • I søknaden må det oppgis totalkostnaden for tiltaket og om ungdom /andre stiller opp med dugnadsinnsats.

Søknader som er poststemplet etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet (gjelder også dato på søknader sendt på e-post).
Søknadsfrist: 22. februar, til postmottak@hedmark.org, merk eposten "Søknad om midler fra Ungdommens fylkesting".
Regnskap og rapport sendes Ungdommens fylkesting etter gjennomført tiltak.

Søknadsskjema finner du til høyre.

Sist oppdatert: 23.02.2016 00:53:23