Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Håndbok skal sikre alle barn venner

Svart/hvitt-bilde av seks unger som holder hender og hopper

​Alle barn i Trysil skal ha en venn. For å få og beholde venner må de ha sosial kompetanse.

 

Alle unger i Trysil skal ha venner. Ei ny håndbok for arbeid med sosial kompetanse er ett skritt på vegen.​

​For sosial kompetanse er en forutsetning for å få og beholde venner.

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse forebygger også problematferd. Men den er ikke medfødt, så den må læres. Empati, samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet er eksempler på sosial kompetanse.

Føringer

Både oppvekstmodellen i Trysil kommune, rammeplan for barnehager og kunnskapsløftet i skolen sier at det skal arbeides med sosial kompetanse hos barn og unge.

Ikke felles rutiner

- Alle enheter som arbeider med barn og unge i Trysil i dag, arbeider med sosial kompetanse. Hvordan og hvilke tiltak som brukes, varierer imidlertid. For å kunne oppnå resultater i arbeidet med sosial kompetanse er det viktig å jobbe systematisk, skrev Sande i saksframlegget til politikerne.

Håndtering av utfordringer

- Det fins heller ingen rutiner for håndtering av utfordringer knyttet til sosial kompetanse i Trysil kommune. Slike utfordringer kan være når atferd hos et barn eller en ungdom fører til vanskeligheter for dem selv eller andre, og når de strever i forhold til det sosiale fellesskapet. Oppfølgingen varierer fra enhet til enhet, skrev Sande. Men det er det slutt på nå når alle tar i bruk håndboka.

Tiltak

- Håndboken gir alle enhetene et minimum av tiltak i forhold til arbeid med sosial kompetanse. De blir kjent med hverandres rutiner og tiltak, noe som igjen bidrar til et felles utgangspunkt og felles fokus på området. Flere av tiltakene er tverrfaglige, og det er et mål at enhetene i felleskap skal bidra til utvikling av sosial kompetanse hos kommunens barn og unge, skrev Sande.

Mange står bak

Håndboka er utarbeidet av grupper med representanter fra barnehager, skoler, helsestasjon, PP-tjenesten, barneverntjenesten og byggende team. Håndboka er vedtatt av hovedutvalg for oppvekst og kultur og hovedutvalg for helse og sosial.
 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 14.04.2015 20:56:37