Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

15. mai: Frist for innspill til barn og unges trafikkplan

Jente på sykkel

I Trysil er det 11 kilometer med gang- og sykkelstier. Synes barn og unge at det er nok?

​Hva ønsker barn og unge seg av trafikkløsninger for framtida? Det vil samferdselsministeren gjerne vite. Send oss innspill innen 15. mai.

Neste vår skal Stortinget vedta Nasjonal transportplan 2018-2029. Stortinget vil at den skal inneholde en egen transportplan for barn og unge.

Viktig hensyn

I et brev til landets ordførere skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen:

- Det er tverrpolitisk enighet på Stortinget om å løfte fram hensynet til barn og unge. De er både dagens og framtidas trafikanter og med det langsiktige perspektivet vi vil legge til grunn, er planen noe som får stor betydning for deres hverdagsliv og fritid. Jeg ønsker derfor spesielt å høre fra barn og unge om deres syn på hvordan vi kan bedre dagens reisehverdag og på hvordan vi bør utvikle transportforholdene i landet vårt i fremtiden.

Innspill fra Trysil

Vi ser gjerne at barn og unge i Trysil kommer med innspill. Send dem til postmottak@trysil.kommune.no innen 15. mai så sørger ​koordinator for byggende barne- og ungdomsarbeid Beathe H. Sande for at de kommer fram til saksbehandlerne i Oslo.

- Vi tar imot innspill fra enkeltpersoner, klasser, elevråd eller andre grupper, sier Beathe.

Unge øyne

Vi vet at barn og unge ofte ser ting med andre øyne enn oss voksne. Derfor venter vi spent på tanker fra dem om gode løsninger både for dagens og framtidas trafikkbilde. For viktigst av alt er at barn og unge skal ferdes trygt på veg til skole, barnehage, fritidsaktiviteter, som passasjerer, som syklister og som fotgjengere i trafikken.

Aktuelle temaer

Beathe sier at vi ønsker å høre hva barn og unge i Trysil tenker om for eksempel:

  • skolevegen
  • opplevelser de har av trafikken de møter i hverdagen
  • hvordan de ser på framtidas trafikkbilde
  • trafikksikkerhet
  • skoleskyss
  • gang- og sykkelstier
  • fotgjengerfelt
  • kollektivtransport
  • sykkel
  • utslipp

og alt annet de synes hører med i en nasjonal transportplan for barn og unge.

Sist oppdatert: 18.05.2016 00:50:43