Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

PP-tjenesten for Trysil og Engerdal

Gutt skriver på tavlePP-tjenesten er hjemlet i opplæringsloven og skal gi råd og hjelp til alle som ber om det i forhold til spesialpedagogisk stimulering, opplæring og foreldreveiledning.

 
PP-tjenesten er sakkyndig instans og vurderer erklæringer som gir enkeltpersoners subjektive, juridiske rett til særskilte tiltak etter opplæringsloven.
 

PPT i Trysil og Engerdal

Pedagogisk/psykologisk tjeneste for Trysil og Engerdal arbeider med 250-300 saker i året. En tredel av dem kommer direkte fra foresatte eller ungdommen selv. Lurer du på om PP-tjenesten kan hjelpe deg, er det bare å ta kontakt. 

 

Tlf.: 47 77 06 25
Postadresse: Postboks 200, 2421 Trysil
Besøksadresse: Gamlevegen 1, Trysil
E-post: postmottak@trysil.kommune.no


PP-tjenesten ble opprettet i 1978 som et interkommunalt samarbeid mellom Trysil, Engerdal og Hedmark fylkeskommune. Trysil er vertskommune, men det er oppnevnt et eget styre som har arbeidsgiveransvaret. 

Målgrupper

PPTs målgrupper er foreldre, skoler og barnehager. Samarbeidspartnere er bl.a. første- og andrelinjetjenestene i helsevesenet, barnevernet, arbeidskontoret og trygdeverket. PPT arbeider med ulike tiltak for personer i alle aldre, alt fra småbarn til godt voksne. Tjenesten bruker mye tid på å gi foreldre og lærere råd omkring barn og unges ulike problemer, også i forhold til problemer med samspill og danning. 

Vanskeområder

De vanskene PP-tjenesten arbeider med, er omfattende, men kan grupperes slik: 

  • Utviklingsforstyrrelser
  • Generelle lærevansker
  • Spesifikke lærevansker (dysleksi, dyskalkuli)
  • Psykososiale vansker
  • Motoriske vansker/funksjonshemming
  • Synsproblematikk
  • Hørselsproblematikk
 
Tiltaksutforming vurderes i et helhetlig og systemrettet perspektiv.

 

Sist oppdatert: 24.08.2020 10:53:02