Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Start i Trysil

Publisert: 12.08.2019 12:15:00

​Start i Trysil er et lokalt utviklingsprogram rettet mot deg som er gründer eller etablerer, og mot små og mellomstore bedrifter. Vår målsetting er å øke antall nyetableringer, bidra til å skape en større overlevelsesevne og å fremme vekst hos dere som allerede er etablerte. Vi ønsker at Trysil skal være et attraktivt sted å etablere og utvikle virksomhet.

Tre faser

Vi har delt inn virkemiddelapparatet vårt i tre faser; idéfase, oppstartsfase og etablerte:

 • Med idéfase mener vi fasen fra den gryende idéen til den faktiske etableringen initieres.
 • Med oppstartsfase mener vi fra den faktiske etableringen initieres og de neste fem åra.
 • Med etablerte mener vi virksomheter som har vart i mer enn fem år. Dette for å tilpasse
  begrepsapparatet til de eksterne virkemidlene som vi introduserer gjennom vår henvisningskompetanse.​

Illustrasjon som viser ideer og innovasjon 

Idéfasen

Verden er full av gode idéer som aldri blir realisert, mest fordi vi ikke tør fortelle verden om dem. I Trysil kommune ønsker vi å bryte ned barrierer og gjøre det ufarlig å lufte nye idéer. Her vil du møte forståelse for at idéen din kanskje ikke er ferdig utarbeidet, at du kanskje trenger noe faglig sparring før den er klar for omverdenen. Vi vet dessuten hva fortrolighet innebærer. Vårt mål er å hjelpe deg på vegen mot en mulig realisering.

De virkemidlene vi tilbyr i dag, er:

 • Veiledning fra erfarne rådgivere
 • Etablererkurs som vil gi deg økt kompetanse
 • Tilleggskurs for etablerere med innvandrerbakgrunn

Av støtteordninger har vi:

 • Kommunalt kraftfond
 • Raskiftetfondet (for Osensjøområdet)
 • Henvisningskompetanse til eksterne støtteordninger

Med iPad og kaffe latte 

Oppstartsfasen

Ibsen skrev allerede i 1867 at «ja, tenke det; ønske det; ville det med; - men gjøre det! Nei, det skjønner jeg ikke.» Det er altså en historisk kjensgjerning at terskelen for å realisere idéer til tider er svært stor. Du må fortsatt bære de største byrdene selv, men vit at du nå har et helt virkemiddelapparat som er klart til å hjelpe deg; både med etableringen og de første krevende åra.

Dersom du velger å starte din egen virksomhet, anbefaler vi deg å ha et perspektiv ut over den initiale oppstarten, og da forsøke å planlegge 3-5 år framover. Det er etter noen års drift at de fleste virkelig sliter. Og da er antakelig tilgang til kompetanse viktigere enn penger. I Trysil kommune vet vi hva dette innebærer.

De virkemidlene vi tilbyr i dag, er:

 • Veiledning fra erfarne rådgivere
 • Etablererkurs som vil gi deg økt kompetanse
 • Spesialkurs etter innspill fra lokalt næringsliv
 • Nettverksbygging

Av støtteordninger har vi:

 • Kommunalt kraftfond
 • Raskiftetfondet (for Osensjøområdet)
 • Kommunalt landbruksfond
 • Jordfond
 • Henvisningskompetanse til eksterne låne- og støtteordninger

Markedsføringsillustrasjon 

De etablerte

En virksomhet har ulike utfordringer gjennom hele sitt livsløp. For etablerte bedrifter kan dette være alt fra omstrukturering, økt produksjonskapasitet, behov for innovasjon og forskning, etablering av nye forretningsområder, tilgang til nye markeder, internasjonalisering etc. Utfordringer som er både spennende og krevende. I Trysil er det et tett og nært forhold mellom kommune og næringsliv. Vi har noen interne virkemidler, men først og fremst er det vår henvisningskompetanse til eksterne miljøer som kan gjøre den store forskjellen.

De virkemidlene vi tilbyr i dag, er:

 • Veiledning fra erfarne rådgivere
 • Spesialkurs etter innspill fra lokalt næringsliv
 • Nettverksbygging

Av støtteordninger har vi:

 • Kommunalt kraftfond
 • Raskiftetfondet (for Osensjøområdet)
 • Kommunalt landbruksfond
 • Jordfond
 • Henvisningskompetanse til eksterne låne- og støtteordninger​
Sist oppdatert: 08.10.2020 13:54:24