Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Skatteoppkreveren forsvinner

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 16.09.2020 12:51:00
Per Thorvald Eidet

Per Thorvald Eidet har jobbet i Trysil kommune siden han var 26 år gammel. Det blir vemodig å slutte, sier han.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

1. november 2020 slutter Per Thorvald Eidet i Trysil kommune. For da overtar Skatteetaten oppgavene til landets skatteoppkrevere.​

​Da har det gått på dagen 44 år siden da 26 år gamle Per Thorvald begynte i Trysil kommune. 

Rett opp

- Jeg skulle egentlig betjene kommunens første offsetmaskin. Men etter bare noen timer ble jeg hentet opp på skatteoppkreverkontoret. Kanskje fordi jeg var udugelig ved maskina. Eller kanskje fordi skatteoppkrever Per Bakken og Roald Haugen trengte flere folk, sier Per Thorvald med et smil.

Pantefullmektig

Han kom fra jobb hos skattefogden i Hamar. Der arbeidet han mest med merverdiavgift. Men tallforståelsen hadde han, så han fant seg fort til rette hos skatteoppkreveren i hjemkommunen. Der ble han snart pantefullmektig.
- Vi reiste mye rundt for å prøve å få inn skyldig skatt. Jeg ble kjent med mange, og som oftest gikk det veldig greit. Vi ble som regel enige om avtaler begge parter kunne leve med uten at vi måtte gå til voldsomme innkrevingsskritt, sier han.

Elgjakt

Det var som regel hus og biler det var aktuelt å pante.
- Men noen ganger var det også TV-er, som var mer verdifulle da enn i dag. Og børser. Per Bakken dro ofte ut like før elgjakta for å pante børser. Da kom pengene raskt, for ingen ville risikere å miste børsene sine og ikke få jakte, humrer Per Thorvald.

Ny sjef

Da Per Bakken sluttet, ble Roald Haugen skatteoppkrever.
- Da var vi tre på avdelingen. Arne Kjell Røen var regnskapskontrollør, mens Roald og jeg drev mest med innfordring. Vi forberedte fryktelig mange saker for skatteutvalget. Alle søknader om ettergivelse av restskatt ble behandlet der. Det var ofte snakk om 150-160 saker flere ganger i året. Det var generelt semre økonomi blant tryslinger på den tida. Siste møte i det lokale skatteutvalget var 16. januar 2008. Da satt Torbjørn Andersen, Roald Haugen og Gerd Elise Storvik i utvalget. Så ble det sentralisert, og siden har vi nesten ikke hatt en sak til behandling der, sier Per Thorvald. 

Skatteoppkrever

Per Thorvald ble skatteoppkrever i 2002 da David Sande sluttet for å bli økonomisjef i kommunen.
- Noen år senere kom Skattehjelpa, og det var fryktelig bra for mange. Det var tidligere likningssjefer som reiste rundt og hjalp skatteoppkreverne med å gå gjennom gamle skatterestanser. Restanser som hang over folk som en mare. Mange holdt på å gi opp. Skattehjelpa gikk gjennom dem, og så etter skjevheter og urimeligheter. Mange fikk en ny sjanse. Vi etterga kanskje så mye som 10 millioner kroner, sier Per Thorvald.

Nytt skattesystem

I 2008 innførte Skatteetaten et nytt datasystem i hele landet.
- Det så vi først på som verdens undergang. Det gamle fungerte jo bra. Vi var ganske fortvilet. Men så viste det seg å være et helt fantastisk system som vi fortsatt bruker i dag. Vi har fått en helt ny hverdag hos skatteoppkreveren. Jeg er rett og slett imponert, sier Per Thorvald, nesten litt beskjemmet over at han dømte det nye nord og ned før de tok det i bruk.

På kontoret

Per Thorvalds mål har alltid vært å prøve å få inn mest mulig av ilagt skatt.
- Men vi har prøvd å få til avtaler med de som sliter, avtaler som gjør at de klarer å betale. Det er bedre enn å stå hardt på for eksempel frister og da kanskje slå beina under dem. Vi har løst mye i samtaler på skatteoppkreverens kontor. Folk skulle ikke grue seg for å komme hit, og det tror jeg vi har klart å få mange til å forstå – at vi ikke er ute etter å knekke dem, sier han.

174 millioner

Den totale skatteinngangen i Trysil var i 2019 på 708 millioner kroner. Av det fikk Trysil kommune beholde 174 millioner. Det er rekord og en økning på 50 millioner på ti år.
- Så er vi spente i koronaåret 2020. Noe overraskende har vi tatt inn mer de åtte første månedene i år enn i fjor. Vi har att to store skattemåneder, september og november, men jeg tror ikke vi når fjorårets skatteinngang. Uten pandemien hadde 2020 blitt et kjempeår på skattefronten, sier Per Thorvald.

Vemodig

Så klart blir det vemodig for den gamle skattetraveren å gå ut av kontordøra for siste gang.
- Jeg gleder meg ikke. Det blir rart, dette. Bortsett fra da jeg hadde kreft i 1999/2000, har jeg ikke vært sykmeldt en eneste gang. Jeg har vært glad i jobben min. Ikke minst fordi jeg har truffet så mange trivelige folk, både kolleger i rådhuset og alle skattebetalere jeg har hatt kontakt med, sier han.

Savn

Vemodig synes han også det er at skatteoppkreveroppgavene skal sentraliseres.
- Jeg håper det blir bra, men jeg tror nok det er en del som kommer til å savne nærkontakten. Det er lettere å ta en telefon hit, eller komme innom kontoret her, enn å ringe et sentralt nummer og stå i kø når en trenger råd og veiledning, sier Per Thorvald.
Det har de merket på skatteoppkreverkontoret etter at Skatteetaten la ned skattekontoret i Trysil.
- Vi har fått mange henvendelser om temaer som hørte skattekontoret til, og vi har sjølsagt hjulpet så godt vi har kunnet, sier han.

Oppgavene

Oppgavene som overføres til Skatteetaten 1. november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.
- Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen, skriver Skatteetaten.

Per%20Thorvalds%20første%20arbeidsdag 

Per Thorvald Eidets første arbeidsdag i Trysil kommune 1. november 1976. Han fikk opplæring i bruk av offsetmaskina sammen med kontorsjef Martin Østerhaug og Grete Kjelstad. Mannen i lagerfrakk sto for opplæringa.
 

Sist oppdatert: 17.09.2020 08:27:08