Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Nyttig om skatt og likning

Hånd med åtte tusenlapper i vifteform

​Det offentliges ansvar for skatt er todelt; kommunen har ansvar for skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, mens staten har ansvar for likningen.

 

  • Forskuddsskatt forfaller i fire like store terminer hvert år: 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.
  • 31. mai er fristen for betaling av tilleggsforskudd for å unngå restskatt og rentetillegg på restskatten.
  • Restskatt for personlige skatteytere, som er differansen mellom innbetalt forskuddstrekk og/eller forskuddsskatt og endelig utliknet skatt, forfaller tre uker etter at likningen er sendt, tidligst 20. august.
    Er restskatten høyere enn 1 000 kroner, deles betalingen normalt opp i to like terminer med forfall for første termin tre uker etter utlegg, tidligst 20. august og for andre termin fem uker etter forfall for første termin.
  • Hvis en termin restskatt eller forskuddsskatt ikke betales ved forfall, anses også de senere terminene for forfalt til betaling. Det kalles fremskutt forfall. Betales ikke skatten ved forfall, påløper forsinkelsesrenter etter sats fastsatt av Finansdepartementet.
  • Selv om du har klaget på skatten til skattekontoret, skal restskatten betales til fastsatt tid og med fastsatt beløp. Dersom du får medhold i klagen, får du tilbakebetalt for mye innbetalt restskatt.

Kontonummer for innbetaling av forskuddsskatt, restskatt, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (alt som berør skatteoppkreveren): 6345 06 04285.

Ibannr for skatt (OBS! ikke eiendomsskatt): NO8863450604285.

Mangler du KID-nummer for betaling av skatt og arbeidsgiveravgift og/eller merverdiavgift, lager du et nytt på skatteetatens sider.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 14.03.2016 13:51:14