Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Nytt prosjekt skal få laksen tilbake til Trysilelva

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 31.03.2017 13:10:00
Trysilelva med logoene til lakseprosjektet og interreg

​17,5 millioner kroner koster prosjektet Två länder - en elv som varer til 15. mars 2020 og som har som mål å få opp bestanden av vill Klarälvslaks og -ørret i hele vassdraget fra Femund til Vänern.

På sikt skal Trysilvassdraget bli en av Skandinavias mest lakserike elver. Det er målet i prosjektet Två länder - en elv.

​Det svensknorske interregprosjektet startet 15. mars 2017 og skal gå over tre år. Det omfatter hele strekningen fra Femund til Vänern - altså hele elva som heter Femundselva i Engerdal, Trysilelva i Trysil og Klarälven i Sverige.

Folkemøte

Ordførerne i Trysil og Engerdal, Erik Sletten og Lars Erik Hyllvang, har store forventninger til prosjektet og vet at det har mange andre også. Derfor inviterer de til folkemøte i Engerneset samfunnshus onsdag 19. april. Klokkeslett og program kunngjøres senere, men det er klart at prosjektleder Atle Rustadbakken kommer, og det gjør også Tore Qvenild som var ansvarlig for forprosjektet for å få laksen tilbake til Trysilelva; Prosjekt Vänernlaksens frie gang.

Fortsettelse

I en pressemelding om Två länder - en elv heter det at vassdraget skal bli ett av Skandinavias meste lakserike og holdbare elvesystem på sikt. Bakgrunnen for prosjektet er nettopp de resultatene og forslagene som kom fram i Vänernlaksens frie gang.

Flere arter

I det nye prosjektet, som også er et samarbeid mellom Länsstyrelsen i Värmland og Fylkesmannen i Hedmark, skal de gjennomføre flere tiltak med to mål for øyet; både å øke bestanden av villfødt Klarälvslaks og -ørret og å bedre tilstanden til de unike miljøene og de andre artene som fins i elva.

Tiltakene

Blant tiltakene har noen et langsiktig perspektiv, mens andre skal gi resultater på kort sikt. Det handler blant annet om miljøtilpasset vannregulering, høyeffektive fiskepassasjer forbi kraftdammene og restaurering av levemiljøer i elva.

Under fem prosent

- Bestanden av vill Klarälvslaks og -ørret er på under fem prosent av bestanden som levde her på 1800-tallet. Også andre arter har hatt en negativ uvikling. Ettersom elva med sitt biologiske mangfold og økosystem ikke merker noe til riksgrensen, må vi ha et grenseoverskridende perspektiv på forvaltningen og et nært samarbeid for å fremme, beskytte og gjenskape viktige naturverdier, heter det i pressemeldinga.

Til handling

- Det er på tide å gå fra ord til handling, sier Pär Gustafsson, länsfiskekonsulent i Länsstyrelsen Värmland. Han er glad for den brede støtten prosjektet får fra lokale med fiskerettigheter, sportsfiskere, forskningsmiljøer, kommunene og fiskemyndighetene i begge landene.

Lang ventetid

- Kommunene på norsk side har ventet lenge på dette. Prosessen har vært lang, og mange har bidratt. Nå skal vi ta i bruk vanndirektivets verktøykasse for å få elva i så god stand at vi får lakseproduksjon også i den norske delen av vassdraget, samtidig som vi har nødvendig kraftproduksjon her, sier prosjektleder og fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Hedmark Atle Rustadbakken.

17,5 millioner

Det treårige prosjektet koster 17,5 millioner kroner. Halvparten kommer fra Interreg - europeisk, regionalt utviklingsfond. Resten er et spleiselag mellom Länsstyrelsen Värmland, Fylkesmannen i Hedmark, Havs- och vattenmyndigheten samt Miljødirektoratet.

Les mer på hjemmesida til prosjektet, eller kontakt prosjeketleder Atle Rustadbakken, atle.rustadbakken@fylkesmannen.no, tlf 62 55 11 67.

Sist oppdatert: 31.03.2017 13:21:35