Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

70 på folkemøte om Vänerlaksen

Erik Sletten, Tore Qvenild, Atle Rustadbakken, Lars Erik Hyllvang

​Erik Sletten, Tore Qvenild, Atle Rustadbakken og Lars Erik Hyllvang på folkemøte om lakseprosjektet i Engerneset samfunnshus.

Foto: Jan Sævig, Trysil kommune

​Nesten 70 tilhørere var benket i salen på folkemøte om prosjektet som skal få laksen tilbake i Trysilelva.

Ordførerne Erik Sletten i Trysil og Lars Erik Hyllvang i Engerdal var vertskap. De to ønsket med dette møtet å informere interesserte om prosjektet som nå er iverksatt, og de ønsket videre å signalisere at prosjektet, som til nå har vært i offentlig regi, etter hvert må involvere grunneiere langs elva, aktuelle interesseorganisasjoner og fiskere.

Fra 1100-tallet

Fiskeentusiast Erik Lund fikk lov til å åpne programmet. Han hadde gravd i historien tilbake til 1100-tallet og sammen med avisklipp fra litt nyere tider tok han med utgangspunkt i de fakta som foreligger, en litt friere fortolkning om hvordan fisket i Trysilelva kan ha vært opp gjennom tidene.

41 års engasjement

Tore Qvenild var en av de to hovedforedragsholderne. Han ble ansatt som fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Hedmark tilbake i 1976 og har nå i 41 år vært engasjert i og involvert i forvaltningen av fisk i Trysilelva. Qvenild har opparbeidet seg en stor kunnskap om Trysilelva og utviklingen her, noe han delte med tilhørerne. Han har videre vært svært sentral i forprosjektet for å få laksen tilbake i Trysilelva: Prosjekt Vänerlaksen frie gang og for å få etablert det nye prosjektet Två länder - én elv.

Ny prosjektleder

Den nye fiskeforvalteren hos Fylkesmannen i Hedmark, Atle Rustadbakken, var sistemann ut. Rustadbakken har litt historikk i området vårt med et kortvarig vikariat som miljøvernleder i Trysil på begynnelsen av 2000-tallet. Han ble ansatt i nåværende stilling høsten 2015. Rustadbakken blir den norske prosjektlederen i dette treårige prosjektet Två länder - én elv, som startet opp 15. mars i år.

17,5 millioner

Prosjektet er i regi av Länsstyrelsen i Dalarna og Fylkesmannen i Hedmark og er et såkalt Interregprosjekt med en økonomisk ramme på 17,5 millioner kroner. Rustadbakken tok for seg prosjektets målsettinger og utfordringer, spesielt med hvordan en må få til løsninger oppstrøms og nedstrøms forbi de elleve kraftverkene som ligger mellom Karlstad og Sagnfossen, videre litt om sykdomsproblematikk hos laks og gikk grundig inn på en del av de tiltakene som må til for at vi i løpet av noen år skal få til en naturlig oppvandring av 5 000-6 000 laks årlig i Trysilelva.

80 % norsk

Han fortalte videre at 80 % av de naturlige gyteområdene for Vänerlaksen ligger i Norge.
Ordførerne Sletten og Hyllvang var godt fornøyd med kvelden, og de mange tilhørerne synes informasjonen både var interessant og ga forhåpninger om at det snart er laks tilbake i Trysilelva.

Prosjektet har egen hjemmeside: https://tvalanderenelv.eu

Skrevet av Jan Sævig, rådmann i Trysil

Sist oppdatert: 20.04.2017 11:11:04