Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Solide tall og store ambisjoner i Trysilfjell Utmarkslag

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 08.03.2018 09:00:00
Torbjørn Amdal

​Torbjørn Amdal har sin siste arbeidsdag som daglig leder i Trysilfjell Utmarkslag 30. april. 1. mai overtar Johan Swärd.

Foto: Grete Myrvold Rydje, ,Trysil kommune

​Daglig leder Torbjørn Amdal og styreleder Pål Tajet kom med solide tall fra Trysilfjell Utmarkslag SA da de møtte i formannskapet 6. mars.

Trysil kommune eier 21,3 % av utmarkslaget. Tajet og Amdal var invitert for å gi informasjon til eier i tråd med Trysil kommunes eierskapsmelding. Politikerne fikk høre om gledelige resultat og ambisiøse framtidsplaner.

Ny daglig leder

​Styreleder Pål Tajet innledet med å beklage at Torbjørn Amdal tidligere i vinter varslet at han ønsket å slutte i jobben. Han har betydd utrolig mye for utmarkslaget og utviklinga av reiselivet i Trysil, sa Tajet før han fornøyd kunne fortelle at de har funnet en solid etterfølger; Johan Swärd. Svensken jobbet som sesongarbeider i Trysil i 1998-2002, kjøpte Trysilelva Camping sammen med kona i 2010 og bor i dag på Rasta.

Bakgrunn

Johan Swärd er 45 år gammel og kommer fra stillingen som direktør i ISS Group der han har ansvar for de største kontraktene i ISS Norge. På cv-en har han også konsernsjef i Unicare Group, ulike lederroller i Posten og Bring og militærkarriere i Sverige. Han har til sammen fire år som styre- og varamedlem i Destinasjon Trysil, så han kjenner Trysils reiselivsstrategi godt.

Trysil er toppen

Utmarkslagets visjon er Trysil er toppen!

- Det er ledestjerna i det meste vi gjør, sa Tajet og presenterte hovedområdene deres slik:

 • Tomteutvikling og -salg.
 • Drift av hytteområder og caravanplass med vaktmestertjeneste, snørydding, veg, vann og avløp.
 • Å bidra til en positiv utvikling av Trysil for både gjester og innbyggere. Eksempler på det er tidligski i langrenn, bidrag til og oppbakking av sykkelsatsinga der mange aktører bidrar, Brannvakthytta som er åpen hele sommeren og har servering hver lørdag og søndag om vinteren og hele påsken. 
 • Trysilfjellet Golf og Trysilfjell Hytter er deleide selskap som skal sikre mest mulig aktivitet på trysilhender.

2017-tallene

Torbjørn Amdal fortalte at utmarkslaget betalte ut 50 millioner kroner til eierne i 2017. Resultatet før skatt var på 10,3 millioner - og for Trysilfjellet Golf omlag 8 millioner, Trysilfjell Hytter 1,7 millioner og Skitorget 0,7 millioner. Sistnevnte leverte et litt dårligere resultat enn normalt, det skyldes at de har brukt noe midler på stisykkelprosjektet.

340 millioner

Amdal har vært daglig leder i utmarkslaget siden 2006. Fra da til nå har de betalt ut 340 millioner kroner til eierne, 70 millioner til Trysil kommune alene. I samme periode har utmarkslaget tjent 61 millioner kroner før skatt. De har akkurat nå 30 millioner på bok etter utbetalingen til eierne. Egenkapitalen er på 103 millioner og balansen på 175 millioner.

Tomtesalg

- Vi har bra likviditet, men også mange investeringer på gang, sa han. I fjor solgte de tomter for 83,4 millioner kroner. Så langt i år er de oppe i 44,5 millioner, og han tror de i år økonomisk kommer ut omtrent som i fjor. Han oppsummerte tomteprosjektene slik:

 • Håvi Solsiden, der Trysil kommune eier 27,9 % av arealet, er ferdig utbygd ut for 28 millioner kroner, cirka 80 tomter er solgt og nesten alle bebygd.
 • Mosetra 2: Byggetrinn 1 har 40 tomter, 20 er allerede solgt, fire er reservert og fire skal Trysilfjell Hytter bygge på om et par år. 10 prosjekter er påbegynt, to hytter er ferdige med utsikt til dal og fjell. Prisene varierer fra 900 000-1,9 millioner kroner. Utmarkslagets eiere vil trolig få 60 millioner av salgssummene når hele området med 130 tomter er utsolgt. Utmarkslaget vil sitte igjen med et lite beløp. 28 tomter prosjekteres i trinn 2 i år. Det kreves planfri kryssing og gangveg ned til Knettvegen før ytterligere utbygging vil tillates. Det er også bygget to høydebasseng, pumpestasjon og trykkøkerstasjon for å forbedre vannkapasiteten i området.
 • Skansen: Alle de 34 tomtene er enten reservert eller solgt, dvs. 14 av dem er på Kubekkteigen, og de kan ikke fradeles eller bebygges før forvaltningsplanen for erstatningsområdet Grimsåsen er godkjent, og heftelsen i forhold til statlig sikret friluftsområde er slettet. Den første hytta er ferdig, to er snart ferdige, seks er under bygging, og mange vil bli påbegynt til sommeren.
 • Skihytta-Grønskaret: De har begynt å se på området med tanke på utbygging av 150 tomter, mange av dem på kommunal grunn. Første trinn med 30-50 tomter kan bli lagt ut for salg fra 2019/2020. Tomteprisen antydes å bli liggende på fra 3 millioner kroner. Utbyggingstida anslås til 10-15 år. For det er ikke viktigst med mest mulig avkastning på kortest mulig tid, understreket Amdal. Det er viktig å tenke langsiktig.

Tidligski

Tidligskitilbudet til langrennsfolket på Trysilfjell Arena har blitt en suksess.

- I fjor hadde vi 15 000 treningsdager. De fleste løperne overnattet på hoteller og andre overnattingssteder. Mange landslag benyttet tilbudet. Det skaffer Trysil mye oppmerksomhet. På det travleste var det 1 000 skiløpere i løypa. Tidligski koster noen hundre tusen kroner i året, men er bra for alle, sa Amdal. I år satser de enda mer; de tar vare på 40 000 kubikk med snø for å få 6,5 kilometer langrennsløyper fra 27. oktober.

Golf

Trafikken på golfbanen og Café Arena har skutt i været som følge av sykkel- og klatresuksessen.

- Golfbesøket har gått opp 22 % og servering 50 % fra 2016. Kapasiteten på klubbhuset er sprengt. Vi håper et nytt flerbrukshus med 100 sitteplasser inne og 100 ute ved siden av minigolfen står ferdig i slutten av 2018. Vi planlegger å rive det gamle cirka 1. september, slik tenker jeg i alle fall, sa han.

52 av hyttene, som Trysilfjell Hytter bygger i området, er solgt eller reservert. Resten vil bli bygd i løpet av 2018 og 2019, tror Amdal.

Treningssenter

Utmarkslaget har kjøpt tomter sør for Trysil Turistsenter av en annen eier for 5,5 millioner kroner slik at de nå disponerer hele området, så nå ligger det til rette for et lenge ønsket treningssenter/næringsbygg ved Trysilfjell Arena. Arbeidet med reguleringsplanen er i gang, og Amdal ser fram til at prosjektet blir realisert.

Andre utbyggere

Han orienterte også om andres prosjekter ved turistsenteret:

 • Trysiltunet med 56 leiligheter og 392 nye senger er ferdig om to år.
 • The Lodge nedenfor Velkomstsenteret med 280 senger er ferdig om to år.
 • Trysilfjell Apartment Hotels lokale eiere har planer om inntil 1 650 nye senger over 10-15 år. Anlegget kan bli dobbelt så stort som Radisson Blu Resort Trysil.

Diverse

Amdal benyttet også anledningen den siste gangen han møtte politikerne som sjef i utmarkslaget, til å komme med noen kommentarer om sentrumsplanen, søppelhåndtering, tidsbruken for å finne et erstatningsområde for Kubekkteigen slik at tomtene der blir frigitt, rekkefølgebestemmelser i forhold til trafikale trafikkløsninger i sentrum og avsluttende uttak i private masseuttak.

Bedre eiere

Ordfører Erik Sletten takket for orienteringa og håpet at slike regelmessige møter med foretak som Trysil kommune eier helt eller delvis, vil gjøre kommunen til en bedre og mer aktiv eier i og med at politikerne får mer kunnskap om selskapene.

 Pål Tajet

Trysil er toppen! er Trysilfjell Utmarkslags visjon og ledestjerne i det meste av
det de foretar seg, sa styreleder Pål Tajet i møtet med formannskapet.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Sist oppdatert: 12.03.2018 07:42:47