Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil er fortsatt et bærekraftig reisemål

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 13.06.2016 14:41:26
Gro Svarstad, Gudrun Sanaker Lohne, Monica Mæland

​Trysils næringssjef Gro Svarstad, daglig leder i Destinasjon Trysil Gudrun Sanaker Lohne og næringsminister Monica Mæland.

​Merket for bærekraftig reisemål gir oss et konkurransefortrinn og inspirerer til videre arbeid, sier næringssjef Gro Svarstad.

​Torsdag 9. juni overrakte næringsminister Monica Mæland Trysils merket til Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil, og Gro Svarstad, næringssjef i Trysil kommune.

Først ute

Trysil var en av fire piloter i Norge som fikk merket for første gang i 2013. De andre pilotene var Røros, Lærdal og Vega. Nå har alle klart å remerke seg for fire år.

God utvikling

- Bærekraft er et bærende element i kommunens og reiselivets planer. Norge oppfattes som rent, vakkert og bærekraftig, og det forventes at vi jobber etter bærekraftige prinsipper, sier Gro Svarstad.

Ti prinsipper

Hun slår fast at mange har bidratt til at Trysil har utviklet seg godt innenfor de ti prinsippene som Innovasjon Norge legger vekt på i sertifiseringa:

 1. Kulturell rikdom
  Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.
 2. Landskapets fysiske og visuelle integritet
  Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.
 3. Biologisk mangfold
  Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse.
 4. Rent miljø og ressurseffektivitet
  Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.
 5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier
  Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting.
 6. Lokal kontroll og engasjement
  Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter med hensyn til planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.
 7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte
  Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. 
 8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet
  Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.
 9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning
  Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen av verdier lokalt.
 10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter
  Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.

Fire nye

Fire nye destinasjoner har fått merket for første gang; Geilo, Svalbard, Setesdal og Inderøy. Over 15 destinasjoner og 1 000 bedrifter bidrar i arbeidet om å videreutvikle bærekraftige reisemål i Norge.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 14.08.2017 12:22:30