Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil næringsforum er i gang

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 30.03.2017 12:52:20
De frammøtte på møtet i Trysils næringsforum i besøksdrakter på meieriet

​Bjørn Olsen, Kjell Sundby, Kjetil Svingen, Eskild Rydje, Gro Svarstad, Runar Pettersen, Erik Sletten og Morten Haugen deltok på næringsforumsmøtet på meieiriet.

Foto: Åse B. Stensrud

Produksjons- og industribedriftene i Trysil har fått sitt eget forum. Det første møtet var på meieriet i Nybergsund 29. mars 2017.

​Og det var riktig så vellykket, melder næringssjef Gro Svarstad - selv om bare seks bedrifter hadde anledning til å møte denne dagen. Vi håper på langt større oppslutning på neste møte som er på Trysil Byggsystem onsdag 14. juni kl 17-19. Temaet da blir sjukefravær.

Møtedeltakerne

På møtet 29. mars deltok Trysil Byggsystem, Trysil Bil, Tryblikk, Tepas og Moelven Trysil i tillegg til vertsbedriften Tine Meieriet. Fra Trysil kommune deltok ordfører Erik Sletten, næringssjef Gro Svarstad og prosjektmedarbeider på næringsavdelingen Bjørn Olsen.

HMS og pultost

Meieribestyrer Åse B. Stensrud viste gjestene rundt i meieriet, serverte rundstykker og lefse med alle meieriets pultostvarianter og fortalte om hvordan de jobber med helse, miljø og sikkerhet.

Nytt nettverk

- Trysil kommune ønsker å styrke det lokale næringslivet ved ulike tiltak, blant annet ved å etablere et nettverk. Hensikten er å bedre kommunikasjonen mellom kommunen og næringslivet, men også bedriftene imellom, øke kunnskapen om industri- og produksjonsbedriftene og øke rekrutteringen av lokale ungdommer, sier næringssjefen.

Interimsstyre

Foreløpig er næringsforumet en løs organisasjon uten vedtekter, men med interimsstyre: Åse Stensrud, Morten Haugen og Kjetil Svingen. Målet er klart: Å gjøre næringsforumet så interessant at de fleste produksjonsbedriftene ønsker å være med.

Fire møter i året

- Vi tenker oss ett møte i kvartalet. De skal gå på omgang hos bedriftene, vare rundt to timer og ta opp aktuelle emner etter innspill fra bedriftene, sier Gro Svarstad.

Fire av møtedeltakerneEskild Rydje fra Tryblikk, Kjell Sundby fra Trysil Bil, meieribestyrer Åse Stensrud og Morten Haugen fra Trysil Byggsystem hadde et trivelig og vellykket første møte i Trysil næringsforum.
Foto: Gro Svarstad, Trysil kommune

To av møtedeltakerne Kjetil Svingen fra Tepas og Runar Pettersen fra Moelven Trysil. 
Foto: Gro Svarstad, Trysil kommune 

Tre andre møtedeltakere Ordfører Erik Sletten, Eskild Rydje fra Tryblikk og Kjell Sundby fra Trysil Bil.
Foto: Gro Svarstad, Trysil kommune

   

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 03.04.2017 12:29:20