Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil kommune garanterer læreplass

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 20.05.2019 08:00:00
Collage med en sveiser, to kokker og en mekaniker

​Tryslinger som går yrkesfag der det fins lærebedrifter i Trysil, er garantert læreplass hvis de oppfyller vilkårene formannskapet har vedtatt.

Foto: Hedmark fylkeskommune

Som første kommune i landet garanterer Trysil lærlingplass til alle tryslinger som velger yrkesfag på videregående skole.

​Trysil kommune gir også 30 000 kroner i tilskudd til alle nye lærebedrifter samt til de av dagens lærebedrifter som oppretter lærlingplasser i andre fag enn de har fra før. Tilskuddet utbetales hvis det fins lærlinger som tar imot plassen.

Lærebedrifter

Noen vilkår stiller formannskapet i vedtaket sitt. Garantien gjelder bare hvis det fins lærebedrifter i Trysil som tilbyr lærlingplasser i faget med ett unntak: Garantien gjelder også yrker der bedrifter i Trysil har fagpersoner, men ikke læreplasser. I de tilfellene åpner formannskapet for midlertidige løsninger i bedrifter utenfor Trysil i påvente av lokale læreplasser i det aktuelle faget.

Krav til elevene

Elevene som ønsker å bli omfattet av lærlinggarantien, må ta utdanninga si seriøst og oppfylle en del krav. De må:

  • ikke ha mer enn 10 dagers fravær og da teller timefraværet i hvert skoleår (Vg1 og Vg2) med.
  • få bestått i alle fag.
  • ha gjennomført deler av prosjekt til fordypning i godkjent lærebedrift (minimum 2 uker på Vg2).
  • vise motivasjon og interesse for faget ved sjøl å søke læreplass, og de må stille til intervju mot slutten av Vg2.

Til elever som følger grunnkompetanseopplæringsløpet stilles det også en del krav. De må:

  • ikke ha mer enn 10 dagers fravær og da teller timefraværet i hvert skoleår (Vg1 og Vg2) med.
  • få bestått i alle fag.
  • vise motivasjon og interesse for faget ved sjøl å søke læreplass, og de må stille til intervju mot slutten av Vg2.

Nabokommuner

I tillegg vedtok formannskapet at:

  • ungdomsretten skal legges til grunn for hvor lenge garantien skal gjelde.
  • rådmannen skal gå i dialog med nabokommuner med sikte på å utvide ordningen til også å omfatte lærlinger fra disse kommunene som går på Trysil videregående skole.
  • ordningen evalueres etter sommeren 2017.

Du kan lese hele saksutredningen med vedtaket i dokumentet til høyre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 23.05.2019 11:19:56