Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil Industrihus i formannskapet

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 12.02.2018 18:30:00
Laila Høgli Vangen og Torgal Sætre

​Laila Høgli Vangen og Torgal Sætre har vært i formannskapet og orientert om Trysil Industrihus AS som kommunen eier fullt og helt.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​I løpet av 2020 skal Trysil Industrihus AS ha solgt tomter for 3 millioner kroner. De har passert millionen allerede.

​Det fortalte styreleder Laila Høgli Vangen og daglig leder Torgal Sætre da de var invitert til formannskapet for å gi eieren Trysil kommune informasjon om selskapet.

Eiendomseier

Trysil Industrihus AS ble stiftet i 1964 og har i dag 4 250 kvadratmeter næringslokaler og 95 dekar festetomter. Selskapet eier Torgalnup (tidligere Trysil hotell) og kontorbygningene Svensgaard-bygget og Flendalsvegen 4 i sentrum og veterinærkontoret og Kompetansesenteret i Mosanden næringspark. De omsetter for cirka 4 millioner kroner og har et vedlikeholdsbudsjett på 430 000 kroner i året. Aksjekapitalen er på 4,2 millioner og egenkapitalen på 10 millioner.

Eiendomsutvikler

Selskapet skal utvikle næringseiendom og gi mulighet til de som kommer til, eller vil utvikle ting i Trysil. De skal tilrettelegge for videre vekst innen næringslivet og realisere nye næringsbygg alene eller sammen med andre. De er nå i gang med å ferdigstille et tomteområde langs Vestmovegen, og har satt av 150 000 kroner til opprydding på Mosanden. Næringsparken skal bli penere, skog skal bort, og det skal opparbeides parkliknende soner. Forskjønninga begynner når snøen er borte.

Høy aktivitet

Daglig leder fortalte at det er høy aktivitet i Trysil. Han får mange henvendelser, men klarer å imøtekomme de fleste ønskene.

- Hvis ikke vi har egnede lokaler selv, sender vi dem videre til andre innen vår bransje. Det er god kapasitet i Nybergsund, og noe ledig på Mosanden, sa han.

Større bygg

Men Trysil trenger flere næringslokaler.

- Vi er i dialog med et par interessenter om et bygg på minst 2 500 kvadratmeter for flere virksomheter på Mosanden. Det er ikke stor etterspørsel etter industrilokaler. Det går mer på  salgsrettet virksomhet som krever større arealer og noe verksted, sa Sætre.

Torgalnup

At Trysil Industrihus gikk inn på eiersida på Torgalnup, betyr ikke at de har tenkt å satse på hotell og restaurant.

- Aktørene på Torgalnup var interessante, og vi ønsket at sentrumstomta skulle være på tryslingers hender. Vi ser også muligheter for å skape noe og kanskje utvikle hele sentrum. Vi har fått mye og verdifull kompetanse med dette kjøpet der de andre eierne er Trysil 860 med Arne Tøråsen og Håkan Stengrundet, Fageråsen Fritid med Jens og Øyvind Søgaard og Bolivar med Knut Kvilekval, sa Sætre.

- Vår rolle på Torgalnup er å eie bygningsmassen. Forretningskonseptet er å leie ut til aktører som vil skape næring i Trysil, sa Høgli Vangen.

Mosanden først

Men selskapets primærfokus er og skal være på Mosanden, understreket hun. Drømmen er å utvikle Vestmovegen slik at det blir handel med tilhengervarer langs hele vegen. Sætre sa at de har forsøkt seg mot store aktører som Elkjøp og Jula, men Trysil er for lite for dem.

- Vi kan bli enda mer aktive utad, men da må vi først ha tomter som ser attraktive ut, sa han.

Å bygge først for å ha noe å tilby interessenter som måtte dukke opp, er lite aktuelt ifølge Høgli Vangen.

- Da trenger vi i tilfelle mer penger slik at vi kan ta risikoen med at bygg blir stående tomme i perioder. Den risikoen har ikke styret ønsket å ta så langt, sa hun.

Boligmarkedet

På spørsmål om de vurderte andre investeringsobjekter, for eksempel boliger, svarte Høgli Vangen at de ikke har hatt noen konkrete tanker om det, men at de hele tida er på alerten og på let etter interessante objekter som de tror kan gagne Trysil som bygd og kommunens næringsdrivende.

- Vi tar alle henvendelser på alvor og vurderer om det være god butikk, for det må det være. Noen ganger må vi sjanse litt, men ikke uten å gå nøye gjennom prospektene. Vi er åpne for det meste, sa hun.

 

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 12.02.2018 18:31:03