Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

1.10.2020: Søknadsfrist for Raskiftet-fondet

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 30.03.2020 08:55:00
Vindmølle

Vindmølle i Raskiftet.

​Foto: Erik Sletten, Trysil kommune

​Raskiftet-fondet skal benyttes til tiltak som bidrar til økt trivsel, bosettings- og besøksattraktivitet i Osensjøen-området.

Lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke om tilskudd.

Tiltak

Eksempler på prosjekter som kan støttes:

  • Tilrettelegging og infrastruktur, herunder tilrettelegging i form av stier (for sykkel og vandring), skiløypetraseer, tidligski, skilting og merking
  • Fysiske investeringer
  • Markedsføring og profilering
  • Midlene kan nyttes i spleiselag med andre aktører om større infrastrukturprosjekt som utbedring av veg og flerbrukshall.
  • Midlene kan nyttes til å dekke lånekostnader og mellomfinansiere større infrastrukturprosjekt.

Midlene kan ikke brukes til sanering av gjeld.

Krav

Tiltak det søkes om tilskudd til, må være i tråd med gjeldende lover, forskrifter og planer, herunder internasjonale regelverk som Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet. Det kan ikke søkes om tilskudd til tiltak som allerede er påbegynt eller ferdig. Tilskuddet skal som hovedregel ikke overstige 75 % av godkjent kostnadsoverslag. Tilsagnsperioden er tre år.

Vedtak

Avgjørelsesmyndighet legges til kommunens fondsstyre. Grendeutvalget i Søre Osen er høringsinstans. Kommunestyret har vedtatt at grendeutvalget får behandle søknader om opptil 50 000 kroner innenfor ei årlig ramme på 350 000 kroner. Totalt settes det av 2 millioner 2012-kroner i fondet hvert år.

To søknadsrunder

Administrasjonen av fondet er lagt til kommunens næringsavdeling. Det er er to søknadsfrister i året: 1. mai og 1. oktober. Bruk det elektroniske søknadsskjemaet til høyre. Der ligger vedtektene også.

 

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 04.05.2020 10:26:17