Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

29. februar: Frist for å søke om salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020

Inne på bar

​29. februar er fristen for å søke om nye skjenke- og salgsbevillinger samt sende inn anslag på alkoholsalg i 2016 og faktisk salg i 2015.

​Vi minner om at butikker og skjenkesteder som ønsker bevilling etter 1. juli i år, må søke om ny bevilling senest 29. februar.

​I Trysil har 32 steder skjenkebevilling og 13 butikker salgsbevilling i dag. En har bevilling for tilvirkning av øl. Alle eksisterende og eventuelt nye steder og/eller drivere, må søke om ny bevilling for 2016-2020 innen fristen, opplyser næringskonsulent Line Menes. Søknadsskjemaer fins til høyre. Husk alle nødvendige vedlegg.

Årlig gebyr

Alkoholloven slår fast at de som har bevilling, skal betale et årlig gebyr etter disse satsene:

  • Salg: 0,20 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • Skjenking:
    • 0,44 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
    • 1,18 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
    • 3,87 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.

Minstegebyret er 1 540 kroner per år for salgsbevilling og 4 800 kroner for skjenkebevilling.

Anslag og faktisk salg

I henhold til alkohollovens § 1-7 skal bevillingshaver betale et årlig gebyr på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk inneværende år. For beregning av gebyr for 2016 er bevillingsmyndigheten avhengig av at den enkelte bevillingshaver sender inn oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 2016 fordelt på antall liter i gruppe 1, 2 og 3. Frist for innsending av oppgave er mandag 29. februar 2016.

Faktisk salg

Næringskonsulenten minner også om at bevillingshaver ved årets utløp skal sende oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol til bevillingsmyndigheten, jf § 6-3 i alkoholforskriften. Frist for innsending av oppgave over ansatt mengde alkoholholdig drikk 2015, er mandag 29. februar 2016. Det skal også her skilles mellom de ulike gruppene alkoholholdig drikk.
Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist fører til tildeling av to prikker, jf § 10-3 i alkoholforskriften.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 01.03.2016 00:53:52