Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Ny salgs- og skjenkekontrollør i Trysil

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 31.07.2017 12:44:36
Øltapping

​Kontrollen av salgs- og skjenkesteder skal blant annet hindre at for unge og for berusede personer får kjøpt alkohol.

​I to år framover fra 7. juli 2017 er det Securitas som skal kontrollere salgs- og skjenkestedene i Trysil.

Det skal de også i de ti andre kommunene som eier innkjøpssamarbeidet Abakus AS. Det er klart etter avsluttet anbudsrunde.

138 kontroller

Loven krever at alle steder med bevilling skal kontrolleres minst en gang årlig, og at vi til sammen skal ha minst tre ganger så mange kontroller som vi har bevillinger. For Trysils del med 14 salgsbevillinger og 32 skjenkebevillinger betyr det at Securitas skal ha minst 138 kontroller her hvert år. Både faste salgs- og skjenkesteder og steder med salgs- og skjenkebevilling for enkelt anledning og ambulerende bevilling skal kontrolleres.

Kontrollene

Kontroll av salgs- og skjenkebevillinger er hjemlet i alkoholloven med forskrifter. I tillegg skal Securitas også føre tilsyn etter lov om vern mot tobakkskader, samt kontrollere og gi råd om stedenes internkontroll. Det lokale politiet skal varsles før kontrollørene kommer. De skal være minst to sammen. Etter hver kontroll skal Securitas sende rapport til kommunen.

Effektivt virkemiddel

- Kontrollen skal utøves slik at den blir et effektivt virkemiddel for å bekjempe problemer knyttet til omsetning av alkoholholdig drikk. Leverandøren skal bruke sin fagkunnskap og kompetanse for å bidra til at kontraktens formål blir ivaretatt, heter det i bestillingen fra kommunene.

Kontrollørene

Securitas har erfaring med kontroll av alkoholloven siden den kom i 1989. I dag har de 160 kommuner på kundelista. Selskapet har 80 kontrollører - 50 menn og 30 kvinner. De av dem som skal operere i Trysil, må ta e-læringskurset i ansvarlig vertskap og dagskurset som arrangeres her.

Kurs

Securitas har også fått i oppdrag å bistå på kurs for bevillingshaverne i disse temaene:

  • Råd og veiledning i hvordan utøve bevillingen på best mulig måte
  • Hvordan kontrollen foregår i praksis
  • Konflikthåndtering
  • Konsekvenser ved avvik
  • Hvordan kontrollene kan bidra positivt for bevillingshaver
  • Utfyllende om internkontroll
Sist oppdatert: 06.07.2019 00:51:56