Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Øke attraktiviteten og forme næringslivet i Trysil

Voksne mennesker sitter på røde stoler rundt bord med hvite duker i et stort rom

​Intens jobbing med tiltak for å skape minst 30 nye arbeidsplasser i året.

Foto: Gro Svarstad, Trysil kommune

 

​Hvordan skape 30 nye arbeidsplasser hvert år og øke attraktiviteten til Trysil. På andre næringsplansamling viste deltakerne stort engasjement og kom opp med mange tiltak, alt fra å adoptere et skogstre til å bli Norges mest attraktive idretts- og matbygd.

​27. oktober 2014 ble andre samling i næringsplanprosessen i Trysil avholdt. Ulike problemstillinger og tiltak ga gode innspill fra næringslivet som skal være med å forme næringslivet 20 år fram i tid. Tilsammen skal tre samlinger gi viktige innspill til næringsplanen som skal vedtas våren 2015. Første samling fant sted 22. september.

30 nye arbeidsplasser i året

Trysil trenger 30 nye arbeidsplasser hvert år for å demme opp for befolkningsnedgangen. For å få til dette må blant annet en god og framtidsrettet næringsplan på plass. Målet er at planen skal være resultatet av et konstruktivt samarbeid mellom politikere, kommuneadministrasjon og ikke minst næringslivet.

Fem innsatsområder

På forrige samling ble det enighet om at veksten kunne komme innenfor følgende fem områder:
 1. Innovativ skog
 2. Entreprenørskap i sving
 3. Samspill
 4. Hvordan øke antall arbeidsplasser i besøksnæringen
 5. Kompetanse
Nedenfor står noen av problemstillingene som gruppene har definert og beskrevet med tiltak og innspill til Trysilsamfunnet 20 år fram i tid.

Innovativ skog

Hvilke tiltak kan iverksettes for å øke antall arbeidsplasser basert på skogen som råstoff og skogarealets ulike kvaliteter 20 år fram i tid. Gruppa så på hvordan Trysilsamfunnet kan bli verdensledende på arealforvaltning. Det ble også pekt på hvor viktig det er at Trysil knytter seg tettere på internasjonale forskningsmiljøer.

Entreprenørskap i sving

Her ble det blant annet problematisert og sett på hvordan vi kan få til flere livskraftige etableringer (helårsarbeidsplasser) i Trysil, og hvordan vi kan utvikle en gründerkultur.

Samspill

Hvordan klare å skape arenaer for samspill for å skape 30 nye arbeidsplasser i året. Gruppa så på tiltak for å sørge for verdiskaping i Trysil og blant annet tilrettelegging og motivasjonstreff for næringer.

Hvordan øke antall arbeidsplasseri besøksnæringen

Gruppa så på Trysil 20 år fram i tid, og hvordan Trysil kan bidra på ulike områder. For eksempel skape et handelssentrum med opplevelser og styrke markedsføringen. De så også på hvordan Trysilsamfunnet kan bidra til å realisere reiselivsstrategien.

Kompetanse

Hvilken kunnskap trenger Trysil for besøksnæring, primærnæring, idrett og helse. Gruppa arbeidet med hvordan vi kan få etablert et eget forskningssenter innen skog og bioteknikk, bli Norges mest attraktive idretts- og matbygd og videreutvikle kunnskap innen besøksnæringen gjennom samarbeid.

Noen tiltak

Under er noen av tiltakene listet opp:
 • Adoptere et skogstre
 • Digitalisere arealbruken, for eksempel en app til bruk for guiding, sykling, turstier, botanikk og geologi
 • Forskningssenter innen skog og bioteknikk, som åpnes i 2020 med sju årsverk
 • Norges mest attraktive mat og idrettsgymnas
 • Norges mest attraktive idretts- og matbygd
 • Næringsutviklingskafe
 • Lys i alle vinduer
 • Norges beste utdanningsløp for gründere - barnehage - grunnskole - videregående - høyskole - studier
 • Gründerfabrikk
 • På Flishøgda står det skilt – FULLT
 • Nord Europas MTB sykkeleldorado

Framdriftsplan

Neste og siste fellessamling er mandag 24. november 2014.
Framdriftsplanen videre blir:
 • Desember 2014: Utkast til næringsplan ferdig
 • Januar 2015: Planen legges ut til offentlig ettersyn i fire uker
 • Februar/mars 2015: Næringsplanen behandles i formannskapet og vedtas i kommunestyret

Referater og mer informasjon finner du til høyre.

Klikk deg gjerne inn på referatet fra andre samling og les om alle problemstillinger, gode og kreative tiltak og innspill!

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 31.03.2015 00:50:43