Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Til næringslivet: Bli med og form næringsplanen

Portrett av blid kvinne med kort hår og briller foran grønn plante

​Næringssjef Gro Svarstad håper mange i Trysils næringsliv vil være med og
utarbeide Trysil kommunes næringsplan.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

​Trysil trenger 30 nye arbeidsplasser hvert år for å demme opp for befolkningsnedgangen. Nå lager vi næringsplan og vil ha hjelp og innspill fra næringslivet.

​Kommunestyret skal vedta næringsplanen våren 2015, så det er bare tida og vegen. Ønsket er at planen skal være resultatet av et konstruktivt samarbeid mellom politikere, kommuneadministrasjon og ikke minst næringslivet.

Samling 27. oktober

Derfor håper vi at flest mulig fra næringslivet føler seg kallet og møter opp på samlingene der planen utarbeides. Første samling fant sted 22. september med god deltakelse, men vi vil ha med enda flere! Neste samling er på Radisson Blu Resort Trysil mandag 27. oktober kl 13-17.30. Påmelding til servicetorget tlf 62 45 77 00 eller til næringssjefen gsv@trysil.kommune.no innen fredag 24. oktober.

Program

På den andre samlinga er programmet slik:

 • Innledning med gjennomgang av attraktivitetsmodellen og oppsummering av samling 1
 • Det jobbes vekselsvis bransjevis og i miksede grupper med følgende problemstillinger:
  • Hva er sannsynlige og hva er mulige vekstområder?
  • Hvilke vekstfremmende tiltak må i så tilfelle iverksettes?
  • Hvem bør ha ansvar for hva?
  • Hva er best egnet/mulig tidspunkt for iverksettelse?
  • Andre aksjoner vi må gjøre?

Lars Ueland Kobro fra Telemarksforsking vil presentere attraktivitetsmodellen og lede oss gjennom diskusjoner og gruppearbeid. 

Næringslivets ansvar

På første samling konkluderte ordføreren med at følgende er næringslivets ansvar i næringsutviklinga i Trysil kommune:

 • Utarbeiding av forretningsideer
 • Konkurransetilpasning
 • Marked/salg
 • Investeringer
 • Drift
 • Arbeidsgiveransvar

Kommunens ansvar

Og han påpekte at kommunen må ta ansvaret for:
 • Regulering
 • Veg, vann og avløp
 • Veiledning
 • Forvaltning av tre fond; landbruks-, nærings- og kraftfondet
 • Medinvestor i enkelte saker

Konkrete tiltak

- Næringsplanen skal være klar, tydelig og konkret, sier Gro Svarstad. Den kommer til å legge sterke føringer for hvordan vi skal bruke midlene fra fondene våre; næringsfondet, kraftfondet og landbruksfondet, og på hvilke områder næringssjefen, næringskonsulenten og andre i kommuneadministrasjonen skal konsentrere arbeidsinnsatsen sin i årene framover.

Framdriftsplan

Slik er programmet videre fram til næringsplanen blir vedtatt:

 • 27.10.2014: Samling med næringslivet i Trysil
 • 24.11.2014: Samling med næringslivet i Trysil
 • Desember 2014: Utkast til næringsplan ferdig
 • Januar 2015: Planen legges ut til offentlig ettersyn i fire uker
 • Februar/mars 2015: Næringsplanen behandles i formannskapet og vedtas i kommunestyret

 Invitasjon til andre samling og referat fra første finner du til høyre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 03.03.2015 11:27:48