Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Høstens gründerarrangement: Næringskafe

Gjester og innehaver inne på Vestigarn Handleri & Kafe

​Trysil kommune inviterer til næringskafe i Ingunn Bustads og Christofer Dybecks idylliske Vestigarn Handleri & Kafe.

Foto: Anders Nyhuus (bildet er lånt fra Facebook-sida deres)

​Onsdag 9. november kl 18.30 inviterer Trysil kommune alle interesserte på næringskafe på Vestigarn Handleri & Kafe i Lutnes.

Kommunen inviterer til næringskafe for at de som kommer, skal få inspirasjon til å satse og ha en trivelig kveld. På programmet står:

  • Fra ide til marked ved Unni Flengsrud fra Innovasjon Norge
  • Inn på tunet – muligheter for ny næring på gården eller i nærområdet ved Anne Pauline Skjelkvåle fra landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark
  • Taigaparken – status og framtidsperspektiver ved Kristian Bjørnstad fra Trysilvassdragets Skogeierlag
  • Informasjon om etablererskolen ved næringssjef Gro Svarstad i Trysil kommune

Innovasjon Norge

- Unni Flengsrud i Innovasjon Norge skal orientere om hvordan vi kan omsette våre ideer til et marked. Hensikten er å gi publikum noen tips og råd på vegen mot det grønne skiftet som er på full fart innover oss, sier næringssjef Gro Svarstad.

Fra ide til marked

Innovasjon Norge mener at vegen fra ide til marked starter med å la kundene avgjøre om ideen er god. På næringskafeen får du høre hvordan du kan gå fram for å teste og videreutvikle ideen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på vegen.

Inn på tunet

Prosjektleder Anette Strand Sletmoen skal presentere nettverket Inn på tunet Hedmark som samarbeider med Fylkesmannen, Innovasjon Norge og landbrukskontorene. Nettverket har fokus på kvalitetssikring av tjenester, kompetanseheving og nettverksbygging mellom tilbydere. Inn på tunet kalles også grønn omsorg.

På gårdsbruk

- Inn på tunet tilbyr tilrettelagte og kvalitetssikrede opplegg på gårdsbruk til enkeltmennesker og grupper innen for eksempel oppvekst- og skolesektoren, helse- og sosialsektoren, Nav og barneverntjenesten. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel for deltakerne. Aktivitetene, som er individuelt tilpasset, er knyttet opp til livet og arbeidet på gården, sier landbruksveileder Monica Kilde.

Taigaparken

Kristian Bjørnstad skal orientere om Taigaparken.

- Vi får vite mer om status og framdrift til den nye, grønne attraksjonen i regionen. Et sentralt tema er hvordan gjester fra andre land opplever naturen, og hva parken kan bidra med for å styrke deres opplevelser, sier næringssjefen.

Etablererskolen

Til slutt orienterer næringsjefen om etablererskolen som arrangeres i Trysil i januar/februar 2017. Målet er å utarbeide forretningsmodell for egen bedrift. I tillegg til 20-timerskurset får hver deltaker fem timer veiledning samt koplinger mot innovasjonssystemet.

Påmelding

Næringskafeen er åpen for alle. Vi tar imot påmeldinger til og med 4. november til næringssjefen - gsv@trysil.kommune.no eller jordbrukssjefen - mol@trysil.kommune.no.

 

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 10.11.2016 00:53:57