Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

3,7 millioner kraftfondskroner til næringsutvikling

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 31.07.2019 15:30:00
Jonas Carsten Jeppesen

Jonas Carsten Jeppesen, som har vært fastlege og kommuneoverlege i Trysil, driver firmaet Zyberia AS som har fått 150 000 kroner fra kraftfondet. Firmaet utvikler en digital helseplattform og mener at man som menneske må ha eierskap til sine egne helsedata.

Foto: Trysil kommune

I 2019 har Trysil kommune 3,7 millioner kraftfondskroner som kan brukes på næringsutvikling.

Basisen i Trysil kommunes kraftfond er 4 millioner kroner som Staten betalte i 1975 i forbindelse med reguleringen av Osensjøen. Og fra 2018; 5 millioner kroner som kommunestyret bevilget ekstra med spesiell tanke på tre, industri, bygg og anlegg.

Inntekter

Pengene som er disponible i det opprinnelige kraftfondet hvert år, er årlige konsesjonsinntekter med renter samt annen avkastning av fondskapitalen. I 2019 dreier det seg om til sammen cirka 1,8 millioner kroner. 

Bundet opp

Nesten 1,2 millioner kroner går til å drifte kommunens næringsavdeling. Til næringsutvikling, driftstilskudd til grendeutvalg og kjøp av mjølkekvoter var det ved inngangen til 2019 da 525 000  kroner disponibelt på det ordinære kraftfondet. I tillegg kommer 3 175 000 kroner til tre, industri, bygg og anlegg.

Fondsstyre

Formannskapet er fondsstyre, men kommunestyret har gitt rådmannen fullmakt til å fatte vedtak i søknader der innstilt tilskudd er på 50 000 kroner eller mindre. I slike tilfeller er fondsstyret klageinstans.

Tre, industri, bygg og anlegg

Følgende er bevilget fra de fem millionene som skal gå til tre, industri, bygg og anlegg:

I 2019:

 • Trysil Maskin 526 000 kroner til bygg, anlegg og markedsaktiviteter
 • "Nye" Trysil Snekkeri 920 000 kroner til bygg og maskiner

I 2018:

 • Trysil Interiørtre 1 375 000 kroner til maskiner
 • Trysil Byggsystem 200 000 kroner til utviklingsprosjekt
 • Glunot 250 000 kroner til maskiner m.m. 

Det vil si at vi har igjen cirka 1,7 millioner kroner.

Innvilget i 2019 

Så langt i 2019 er følgende søknader innvilget fra det ordinære kraftfondet:

 • Zyberia 150 000 kroner til markedsaktiviteter og kjøp av styrekompetanse
 • Mali Romestrand 48 300 kroner til markedsaktiviteter og forretningsplan
 • Driftstilskudd á 15 000 kroner til hhv. Østby, Vestby, Ljørdalen, Tørberget, Søre Osen og Søre Trysil grendeutvalg totalt 90 000 kroner

Det vil si at vi har igjen cirka 235 000 kroner. 

Innvilget i 2018

I 2018 fikk følgende tilskudd fra det ordinære kraftfondet:

 • Trysil Byggsystem 160 000 kroner til hytteprototyper (vedtatt i 2017)
 • Trysil-Knut Dans- og Spellmannslag 100 000 kroner til Landskappleiken (bevilget fra næringsfondet i 2017, men der fikk vi ikke  midler i 2018)
 • Ljøradalen Snøscooterklubb 42 700 kroner til skuterled
 • Lund Gård & Gartnertjenester 40 500 kroner til etablering 
 • Trysil kommune 150 000 kroner til å utvikle og posisjonere Trysil og Engerdal
 • Trysil kommune til SITE III 112 000  kroner til Holdbar verdensdestinasjon 
 • Driftstilskudd á 15 000 kroner til hhv. Vestby, Tørberget, Søre Osen, Ljørdalen, Nybergsund, Søre Trysil og Østby grendeutvalg totalt 105 000 kroner

Innvilget i 2017

I 2017 fikk følgende tilskudd fra kraftfondet:

 • Trysil Bryggeri 113 750 kroner til tappelinje
 • Trysil Byggsystem 500 000 kroner til utvikling av hytteprototyper tilpasset internasjonalt marked (pluss at de får 160 000 kroner i 2018)
 • Trysilguidene 125 000 kroner til etablering av klatrepark
 • Vestby grendeutvalg 15 000 kroner i driftstilskudd
 • Ljørdalen grendeutvalg 15 000 kroner i driftstilskudd
 • Søre Osen grendeutvalg 15 000 kroner i driftstilskudd
 • Tørberget grendeutvalg 15 000  kroner i driftstilskudd
 • Nybergsund grendeutvalg 15 000 kroner i driftstilskudd
 • Trysil Bondelag 7 016 kroner til kjøp av mjølkekvoter

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 31.07.2019 15:38:52