Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Null kroner i næringsfondet i 2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 24.02.2017 14:25:00
Fly over vinterskog

Scandinavian Mountains har fått 672 000 kroner fra Trysil kommunes næringsfond fordelt over fire år. For første gang har vi ikke fått friske penger fra fylkesrådet, så nå er fondet tomt.

For første gang har ikke fylkesrådet fylt på Trysil kommunes næringsfond.

Næringsfondet er dermed tomt, og vi kan ikke ta imot nye søknader i år. Siden ordningen med kommunale næringsfond startet først på 2000-tallet, har Trysil kommune fått cirka 6 millioner kroner. Årets fordeling fra fylkesrådet finner du til høyre.

Scandinavian Mountains

Fondsstyret har støttet Scandinavian Mountains-prosjektet med 672 000 kroner over fire år; 112 000 i 2015, 224 000 i 2016, 224 000 i 2017 (142 750 kroner ble utbetalt allerede i fjor) og 112 000 i 2018 (42 500 ble utbetalt i 2017).  

2017-tilskuddene

Fylkesrådet ga 341 000 kroner til næringsfondet i Trysil i 2017. Ved årets begynnelse var 259 750 kroner disponible for nye søknader. De ble brukt slik:

 • 100 000 kroner til Landskappleiken i Trysil 2018 (pluss 100 000 kroner fra fondsmidlene i 2018 - disse må nå tas fra kraftfondet)
 • 36 000 kroner til besøkssenter i vindmølleparken på Raskiftet
 • 123 750 kroner til SITE II (Scandinavian Mountains)

2016-tilskuddene

I 2016 ga fondsstyret følgende tilskudd fra næringsfondet:

 • SITE II (Scandinavian Mountains) 385 750 kroner (hvorav 142 750 er forskudd på 2017-tilskuddet)
 • Norsk elgfestival 50 000 kroner 
 • Søre Trysil grendeutvalg til grafisk profil, nettside, fotobank og skilting 99 000 kroner

2015-tilskuddene

I 2015 ga fondsstyret følgende tilskudd fra næringsfondet:

 • Bredbåndutbygging i Trysil 50 000 kroner
 • Scandinavian Mountains 112 000 kroner
 • Norsk elgfestival 200 000 kroner
 • Strategi for handelsopplevelser 150 000 kroner

2014-tilskuddene

I 2014 ga fondsstyret følgende tilskudd:
 • Interreg-prosjektet Destinasjonsutvikling 75 000 kroner
 • Destinasjon Trysils dialogprosjekt 50 000 kroner
 • Regionrådet i Sør-Østerdals jordbruksprosjekt 40 000 kroner
 • Etablering av Campus Trysil 30 000 kroner
 • Prosjekt økt bostedsattraktivitet 294 000 kroner 
 • Mosanden næringsforenings Det lufter lørda'n 45 000 kroner

2013-tilskuddene

 • LUK-prosjektet 60 000 kroner
 • Interreg-prosjektet Destinasjonsutvikling 126 800 kroner
 • Green 2020 200 000 kroner
 • Destinasjon Trysils dialogprosjekt 50 000 kroner
 • Regionrådet i Sør-Østerdals jordbruksprosjekt 41 500
 • Etablering av Campus Trysil 30 000
 • Trysil Sentrumsforenings Go'fredag 100 000 kroner
 • Trysil Sentrumsforenings forprosjekt BID-Trysil 75 000 kroner
 • Utredning av verdiskaping Fulufjellet 21 500 kroner

2012-tilskuddene

 • LUK-prosjektet 130 000 kroner
 • Interreg-prosjektet Destinasjonsutvikling 148 000 kroner
 • Green 2020 200 000 kroner
 • Destinasjon Trysils dialogprosjekt 50 000 kroner
 • Destinasjon Trysils synliggjøring av Trysil som del av Fjell-Norge 50 000 kroner
 • Regionrådet i Sør-Østerdals jordbruksprosjekt 83 000 kroner
 • Finnskogen Natur- og kulturpark 60 000 kroner

2011-tilskuddene

 • LUK-prosjektet 130 000 kroner
 • Interreg-prosjektet Destinasjonsutvikling 148 000 kroner
 • Green 2020 200 000 kroner

Prioriteringer

Ifølge forvaltningsprinsippene skal disse søknadene prioriteres:

 • Søknader som er i tråd med vedtatte mål i kommuneplanens langsiktige del og overordna strategier
 • Søknader som bidrar til å etablere lønnsomme arbeidsplasser enten ved
  • knoppskyting/videreutvikling i eksisterende bedrifter
  • nyetableringer
  • eller tilflytting av bedrifter
 • Næringsretta prosjekt som fører til økt omsetning, økt lønnsomhet, økt sysselsetting, eller er ledd i utvikling av nye produkt og/eller bearbeiding av nye markeder.

Mer om krav til søkere og søknadsskjema finner du til høyre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 10.07.2018 12:59:57