Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 07.09.2020 10:29:27
Bardisk

​En av endringene i alkoholpolitiske retningslinjer for Trysil er at de som har faste skjenke- eller salgsbevillinger ikke trenger å søke om å fornye disse dersom de ikke har fått prikker, endret konsept, har nye eiere eller skal ha ny styrer eller stedfortreder.

​Kommunestyret har vedtatt alkoholpolitiske retningslinjer for Trysil kommune 2020-2024.

Retningslinjene inneholder nå kun bevillingspolitikken og ikke det rusforebyggende arbeidet. Det vil bli behandlet i egen plan senere.

Innhold

Næringssjef Gro Svarstad gir følgende oppsummering av innholdet i alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024:

 • Målsettingene for alkoholpolitikken i Trysil kommune 
 • En beskrivelse av alkoholsituasjonen i Trysil; det vil si omfang av salgs- og skjenkebevillinger og omsatt mengde alkohol 2016-2019 fordelt på de ulike alkoholgruppene
 • En tydeliggjøring av ulike definisjoner 
 • En beskrivelse av ulike typer bevillinger og kriterier for tildeling av bevilling for salg og skjenking
 • Behandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger 
 • Avgjørelsesmyndighet 
 • Saksbehandlingstid 
 • Gebyrer
 • Kontroll 
 • Sanksjoner 

Hensikt

Trysil kommunes alkoholpolitiske retningslinjer skal ifølge næringssjefen:

 • legge premissene for en god håndtering av kommunens alkoholpolitikk.
 • bidra til at Trysil har et trygt og godt uteliv.
 • bidra til å opprettholde og videreutvikle samarbeidet og dialogen med bransjen, politiet og kontrollinstansen.
 • bidra til å videreutvikle kurset Ansvarlig vertskap og skjenkeforum i samarbeid med politiet og bransjen.
 • arbeide aktivt for å bidra til å minske økonomisk kriminalitet, det være seg av skattemessig karakter, ulovlig arbeidskraft eller andre aktiviteter som bryter med alkoholloven og dens forskrift.

Endringer

Det er en del endringer fra tidligere retningslinjer. Næringssjefen oppsummerer dem slik: 

 • Høringsinstanser
  • Nå skal også brannvesenet gi uttalelse i bevillingssaker.
 • Kurset Ansvarlig vertskap
  • Ordningen med å kreve at styrer, stedfortreder og serveringspersonale har gjennomført kurset Ansvarlig vertskap, videreføres. Nytt er at dette kravet nå også stilles til personer som er ansvarlige for større arrangement som festivaler og årlige arrangement som grendedager og grendefester. 
 • Skjenketid 
  • Alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skjenkes fra kl. 13.00 til kl. 02.00, det vil si en time lenger enn før.
 • Avgjørelsesmyndighet
  For å få en raskere behandling av sakene er avgjørelsesmyndigheten fordelt slik:
  • Kommunestyret avgjør retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger og alkoholpolitisk handlingsplan og oppretter fem ambulerende bevillinger.
  • Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift ilegger sanksjoner i henhold til nasjonalt vedtatte retningslinjer og påser at kommunens kontroll av salgs- og skjenkebevillinger fungerer tilfredsstillende og i henhold til inngåtte avtaler og retningslinjer.
  • Rådmannen vedtar søknader om nye- og salgsbevillinger, utvidelse av eksisterende bevilling, skifte av bevillingshaver underveis i perioden, skjenkebevilling enkeltanledning og ambulerende bevilling og godkjenning av ny styrer og stedfortreder.

Trenger ikke søke

Hvis det ikke er endringer i eierforhold, styrer, stedfortreder eller konsept, er det ikke lenger nødvendig å søke om fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger. Unntaket er de som har fått sanksjoner i form av prikker. De må søke om fornyelse av sin bevilling. Rådmannen skal utarbeide retningslinjer som ivaretar alkohollovens krav.
 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 07.09.2020 10:59:40