Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

124 nye arbeidsplasser på to år

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 21.03.2018 15:25:00
Gro Svarstad, Erik Sletten og Bjørn Olsen

​Gro Svarstad, Erik Sletten og Bjørn Olsen gleder seg over svært gode sysselsettingstall.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

​Trysil har nå sin største sysselsetting på sju år. Vi har fått et mangfold av arbeidsplasser og ser at veksten var størst i det private i fjor.

​Etter mange år med nedgang i sysselsettinga viser nå tall fra SSB en solid oppgang i arbeidsplasser i Trysil de to siste årene.

Svært positivt

Med 52 nye arbeidsplasser i 2017 og 72 nye året før, blir det over 120 nye arbeidsplasser på to år. - Dette er veldig bra og et hyggelig budskap. Målet om 30 nye arbeidsplasser i året er nådd - med god margin, og selv om vi kan få år med nullvekst, så er vi nå veldig glad for denne positive utviklinga, sier ordfører Erik Sletten.

Skjer mye mange plasser

Jordbruk, skogbruk, industri, bygg og anlegg har mange sysselsatte i Trysil. - Noe av forklaringen til oppgangen i disse næringene kan forklares med at vi har fokusert på trebasert industri de siste årene, og vi ser helt tydelig at tryslingene tar del i veksten i reiselivet - noe som er er meget bra, sier ordføreren.

Robust arbeidsmarked

Den største oppgangen er i det private med 2,6 % vekst i 2017 mot 0,8 % i det offentlige. - Helsevekst ser vi ikke her, så dette tyder på et mer robust arbeidsmarked, sier næringssjef Gro Svarstad.

Positive ringvirkninger

- Når en ting går bra, så går mye bra. Vi blir oppfattet som å være en næringsvennlig kommune, og vi har mange henvendelser fra bedrifter som ønsker å etablere seg her i Trysil, forteller Erik.

Bedre enn Hedmark

Sammenliknet med snittet i Hedmark gjør Trysil det veldig bra med en hel prosent over. - Eksempelvis har vi hele 2,6 ganger (prosentvis) bedre utvikling enn Elverum, opplyser Bjørn Olsen på næringsavdelingen.

Aktivt næringliv

- Vår oppgave er å være en tilrettelegger, og vi har gode rammebetingelser. Med næringsforum, landbruksfond, Innovasjon Norge og stor grad av bevissthet i lokalsamfunnet ser vi et aktivt næringsliv her i Trysil, forteller næringsjefen.

Aktiv næringsavdelingen

- Næringsavdelingen vår er veldig på, tilrettelegger og følger opp. De skal ha noe av æren for at det går bra. Bedrifter som har behov for tilrettelegging får det hos oss, sier ordføreren.

Næringsplanen

- Da vi startet arbeidet med næringsplanen i 2014 gjorde Telemarksforskning en næringsanalyse og utarbeidet faktagrunnlag basert på attraktivitetsmodellen. Næringsplanen vår er ambisiøs med 180 nye arbeidsplasser innen 2020, og nå har vi langt på vei nådd det målet, sier næringssjefen.

- Vi er glade for stor bredde, et robust arbeidsmarked og samfunn, sier Gro, Erik og Bjørn.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 21.03.2018 15:27:36