Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Landbruk

Trysil er med sine 1,7 millioner dekar Norges største skogkommune regnet i produktivt areal. I kommunen vår har vi cirka 15 000 dekar dyrket mark og 60 gardsbruk i drift. kuer.jpg

Det avvirkes cirka 250 000 kubikkmeter årlig i Trysilskogene. Det tilsvarer 7 000 tømmerbillass. Likevel øker mengden av tømmer i skogen. Den er beregnet til 12 millioner kubikkmeter. Det investeres også i foryngelse av skogen. Årlig plantes det over 1 million skogplanter, og skogeierne markbereder cirka 10 000 dekar.

Trysil kommune og Statskog eier cirka 25 % av skogarealet hver og er dermed Trysils største skogeiere. 80 % av de private skogene er på under 1 000 dekar.

Kommuneskogen forvaltes av et kommunalt foretak: Trysil kommuneskoger KF.

Melkeproduksjon er den største enkeltproduksjonen i jordbruket i Trysil målt i verdi og sysselsetting. Totalt har kommunen en samlet kumelkkvote på 3,5 millioner liter.

Det er husdyrproduksjon på 53 av de 60 aktive gardsbrukene, og der er det til sammen rundt 435 mjølkekyr og 100 ammekyr, cirka 500 vinterfôra sau og 90 geiter, 750 slaktegris, 50 hester og 120 000 slaktekyllinger.
 

 Kontakt oss

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 06.12.2019 16:18:44